تصویری آینه ای – لژیونر ایرانی در داخل لیگ جزیره


صیادمنش پس به دلیل براق شدن در داخل لباس مجلسی استقلال، در داخل 12 ماه ۲۰۱۹ {راهی} فنرباغچه شد با این وجود در داخل مشابه ابتدای {کار}، به خدمه استانبول اسپور قرض اطلاعات شد. دوران خوب اللهیار همراه خود {انتقال} قرضی به زوریا لوهانسک در کنار شد {جایی} کدام ممکن است او می رود در داخل ۵۰ تفریحی سودآور به زدن ۱۵ گل برای این خدمه اوکراینی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷ پاس گل نیز داد.

همین براق شدن شرکت کننده نوجوان ایرانی باعث شد چند مورد آخر خدمه ecu آرزو کرد گرفتن اللهیار باشند با این وجود او می رود پس به دلیل نوک قرارداد قرضی همراه خود زوریا لوهانسک، به فنرباغچه {بازگشت} به همان اندازه اینکه سرانجام صیادمنش همراه خود انتقالی قرضی {راهی} هال سیتی {انگلیس} در داخل لیگ دسته منصفانه هر دو چمپیونشیپ شد. انتقالی کدام ممکن است دارای بند کاملاً شدن داشت به همان اندازه در داخل صورت رضایت به دلیل کار کردن این شرکت کننده ایرانی، او می رود به صورت قطعی خرس تصرف هال سیتی دربیاید.

حضور منصفانه {مالک} توقف تبار در داخل رأس {مدیریت} هال سیتی یکی در همه عناصر این {انتقال} بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید صیادمنش چند مورد آخر روز پیش نیز توانست نخستین گل شخصی را همراه خود بلوز این خدمه وارد دروازه کاردیف سیتی تنبل.

آخر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به دلیل ۲ ترانسفر قرضی، اللهیار در داخل سومین {انتقال} شخصی توانست رضایت کادرفنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیران} تجهیزات گلف هال سیتی را به انگشت بیاورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرارداد قرضی او می رود همراه خود این تجهیزات گلف انگلیسی، کاملاً شد.

این خبر ظافر آرتاش یکی در همه اعضای هیئت مدیره فنرباغچه به صورت مناسب ادعا شد. او می رود در داخل توییتر شخصی نوشت: اللهیار صیادمنش شرکت کننده خدمه {فوتبال} ما به هال سیتی منتقل شد کدام ممکن است فینال فاصله {انتقال} تمیز کردن با صورت قرضی پایین بالا گذاشت. برای او می رود آرزوی {داریم}.

ورزش3/