تصویری آینه ای – محکومیت تولید کننده سریال شهرزاد به ۲۰ 12 ماه حبس


محکومیت تهیه کننده سریال شهرزاد به ۲۰ سال حبس

ذبیح الله خداییان (سخنگوی قوه قضائیه) در داخل نشست خبری در امروز شخصی کسب اطلاعات در مورد فینال سناریو {پرونده} موسسه مالی سرمایه ذکر شد: در داخل خصوص موسسه مالی سرمایه {پرونده}‌های متعددی تشکیل شد کدام ممکن است بعضی به همین دلیل آن قرار است‌ها منتهی به صدور تصمیم قطعی شدند، اخیراً هم فاز یکی دیگر به همین دلیل این {پرونده} منتهی به صدور تصمیم قطعی شده است تخصصی ایجاد می کند آن قرار است افرادی که خرس تعقیب هستند، مجموعاً به بیش به همین دلیل ۱۷۰ 12 ماه حبس محکوم شدند.

به گزارش ایلنا، وی یکپارچه داد: محمد امامی به‌جرم کیفری اخلال کلان در داخل نظام مقرون به صرفه به ۲۰ 12 ماه حبس، رد مال را انتخاب کنید و انتخاب کنید انفصال به همین دلیل شرکت ها دولتی محکوم شد.

گفتنی است سریال «شهرزاد» به همین دلیل جمله تولیداتی بود کدام ممکن است محمد امامی شناخته شده به عنوان تولید‌کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه‌گذار در داخل آن قرار است حضور داشت.

سخنگوی قوه قضائیه در داخل نشست خبری در امروز شخصی معرفی شد محمد امامی به‌جرم کیفری اخلال کلان در داخل نظام مقرون به صرفه به ۲۰ 12 ماه حبس، رد مال را انتخاب کنید و انتخاب کنید انفصال به همین دلیل شرکت ها دولتی محکوم شد.