تصویری آینه ای – ممنوع الخروج شدن دروازه‌بان مطرح لیگ شیوع


تصمیم ممنوع الخروجی خوب گلر لیگ شیوع صادر شد، چون آن است از قبل در داخل خصوص انتقاد‌های سند شده علیه خوب گلر مطرح لیگ شیوع کدام ممکن است سابقه حضور در داخل جام بین المللی را هم دارد نوشتیم، حالا خبر می‌رسد تصمیم ممنوع‌الخروجی این دروازه‌بان سرشناس هم صادر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل این پس او می رود به همان اندازه مطمئن شدن وضعیتش در داخل جیب دادگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری وظیفه شکایات سند شده علیه او می رود، {اجازه} خروج به دلیل ملت را ندارد.