تصویری آینه ای – مورا؛ کنار هم قرار دادن یادآور تهران برای مبارزه از طریق {بن بست} مذاکرات


مورا؛ آماده بازگشت به تهران برای عبور از بن بست مذاکرات

به مشاوره دیپلمات ها، انریکه مورا، هماهنگ کننده اتحادیه اروپا در داخل مذاکرات، به همتایان ایرانی مشاوره است کدام ممکن است کنار هم قرار دادن است به تهران بازگردد به همان اندازه {راهی} برای مبارزه از طریق {بن بست} پیدا شود.

لارنس نورمن در داخل وال استریت ژورنال  نوشت: دارایی ها غربی با این وجود می گویند، ایران تا به امروز به این اصرار پاسخی نداده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {دعوت} هم به همین دلیل مورا بعمل نیاورده است.

افسران یانکی مشاوره اند کدام ممکن است رئیس جمهور بایدن شروط شخصی را برای خارج از درب کردن سپاه به همین دلیل چک لیست تروریسم وزارت خارجه تعدیل هر دو {حذف} {نمی کند}.

دیپلمات‌های غربی می‌گویند کدام ممکن است می‌خواهند موارد وظیفه را بر دوش ایران بگذارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پر جنب و جوش کنند کدام ممکن است مذاکرات می‌تواند نوک یابد تا ایران {راهی} برای مبارزه از طریق بن‌بست فراهم کردن دهد.

این مفهوم نخستین موارد طی تماسی در داخل 23 آوریل بین وزیر امور خارجه ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید همتای ecu شخصی صورت گرفت.

دیپلمات ها می گویند کدام ممکن است آقای مورا سعی خواهد کرد ایران را راضی تنبل کدام ممکن است محتوای متنی باقی مانده توافقنامه را با بیرون {حذف} سپاه به همین دلیل چک لیست تروریسم امضا تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ماده موضوع را به حداقل یک سطح در داخل بلند مدت واگذار تنبل.

دیپلمات‌ها می‌گویند کدام ممکن است اگر ایران همراه خود تقاضا {امتیاز} به همین دلیل امریکا در داخل بخش ی یکی دیگر به مذاکرات برگردد، واشنگتن آن قرار است را بررسی اجمالی خواهد کرد. با این وجود، دیپلمات ها ممکن است حتی می گویند کدام ممکن است هیچ مذاکره مجدد بزرگ ای تقریباً در مورد هماهنگی وجود نخواهد داشت.

حساب کردن هماهنگی کم است. باتوجه به تاکید تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید واشنگتن بر درخواست شده است های شخصی تقریباً در مورد سپاه پاسداران، خوب مقام سابق یانکی کدام ممکن است روی ماده موضوع هسته ای ایران {کار} کرده، اظهار داشت کدام ممکن است {بن بست} موجود ممکن است علاوه بر این برای ماه ها یکپارچه یابد.

این مقام اظهار داشت: «خوب {بن بست} بلندمدت قطعا {امکان پذیر است}. هیچ خوب به همین دلیل طرفین نمی‌خواهند نابودی مذاکرات را گفتن کنند.»