تصویری آینه ای – هلال ماه شوال رویت نشد


ستاد استهلال محل کار مقام معظم مدیریت {نتایج} استهلال را معرفی شد.ستاد استهلال محل کار مقام معظم مدیریت معرفی شد: هلال ماه شوال در داخل شب روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت رؤیت نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا دوشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ در هماهنگی با ۳۰ رمضان المبارک ۱۴۴۳ به احتمال زیاد خواهد بود.

خبرآنلاین/