تصویری آینه ای – واژگونی پراید همراه خود 5 سرنشین در داخل کویر مرنجاب


واژگونی پراید با 5 سرنشین در کویر مرنجاب

مجتبی خالدی، سرپرست اورژانس ملت فقط در مورد حادثه عصر همین الان در داخل کویر مرنجاب ذکر شد: در داخل ساعت ۱۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰ {دقیقه} همراه خود اورژانس تصمیم گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا می‌شود عالی پراید همراه خود ۵ سرنشین در داخل نیمه قیف این کویر واژگون شده است.

وی افزود: فوری اورژانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسنل به محل آران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیدگل ابوزیدآباد اعزام می‌شود.

سخنگوی گروه اورژانس ذکر شد: ساعت ۱۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۵ {دقیقه} نیروهای اورژانس همراه با مصدومین بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 نفر کدام ممکن است جاری آنها خواهند شد از نزدیک وخیم بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳ نفر نه کدام ممکن است مصدومیت کمتری نسبت آن خواهد شد 2 نفر داشتند را نجات می‌دهند.

خالدی ذکر شد: به همین دلیل زمان ادعا حادثه به همان اندازه ایجاد لوکیشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق برای {رسیدن} تکنسین‌های اورژانس به مصدومین ۱ ساعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵ {دقیقه} اندازه می‌کشد.

وی خاطرنشان کرد: تقریباً در مورد اینکه محل حادثه در داخل قیف عظیم مرنجاب {بوده است} فرصت تردد آمبولانس وجود {نداشت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسنل قسمتی به همین دلیل {مسیر} را تعداد زیاد پای پیاده طی کردند به همان اندازه به مصدومان برسند.

مهر/