تصویری آینه ای – پاکبان مشهدی به گلوله معامله بسته شد


پاکبان مشهدی به گلوله بسته شد

بازپرس ویژه {قتل} به دلیل چیزهای بی اهمیت {قتل} پاکبان مشهدی در داخل جاده‌کشمیری ۶۲ خبر داد، قابل اعتماد صفری کسب اطلاعات در مورد چیزهای بی اهمیت {قتل} پاکبان مشهدی در داخل ذکر شد‌وگو همراه خود خبرنگاران اظهارداشت: پاکبان عیسی جلایریان ۵۵ ساله در داخل ساعت ۸:۴۵ {دقیقه} صبح حین مشارکت در {کار} همراه خود لباس مجلسی نوع پاکبانی در داخل جاده کشمیری ۶۲ مشغول مشارکت در فعالیت {بوده است} کدام ممکن است بر تأثیر اصابت گلوله رفتن فوت می‌تنبل؛ در واقع گلوله‌ای نیز به {زیر} زانوی او می رود‌ اصابت کرده است.

وی افزود:در داخل محل حادثه 5 پوکه گلوله کشف شد شده است کدام ممکن است خوب پوکه شبیه به سلاح کلاشنیکف را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 پوکه شبیه به سلاح کلت کمری است.

بازپرس ویژه {قتل} تصریح کرد: این احتمالات وجود دارد کدام ممکن است کدام ممکن است انواع ضاربین بیش به دلیل خوب نفر {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی می تواند ممکن است علاوه بر این {انگیزه} {قتل} شخصی شده باشد یا نباشد هر دو پاکبان شاهد موضوعی بوده هر دو گفتن جرمی کرده است.

قابل اعتماد صفری خاطرنشان کرد: با اشاره به وجود digicam‌های مداربسته در داخل جاده در داخل جاری بازبینی عکس ها digicam را انتخاب کنید و انتخاب کنید بررسی اجمالی شواهد برای شناسائی ضارب هر دو ضاربین هستیم.

دیده بان ایران/