تصویری آینه ای – چگونه می توان کلیه های سالمی داشته باشیم


چگونه کلیه های سالمی داشته باشیم

 همراه خود قبلی اقدام آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مفید} می‌توان به همین دلیل این عضو حیاتی بدن ما ایمنی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن آن قرار است را تقویت بخشید:

1- حتما فعالیت های ورزشی کنید
تحرک را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالیت های ورزشی به همین دلیل راهکارهای کارآمد برای مدیریت استرس خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت دیابت به شمار می‌آیند. این {بیماری}‌ها به همین دلیل شایع‌ترین توضیحات بروز نارسایی کلیوی هستند. در واقعیت ۳۰ شانس {افرادی که} تحمل {درمان} دیالیزی قرار می‌گیرند دچار دیابت هستند.

2- به همین دلیل قند خون شخصی مراقبت کنید
مراقب میزان قند خون‌تان باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن قرار است را در داخل وضعیتی چسبیده قرار دهید. دیابت به عروق {آسیب} می‌رساند. کلیه‌ها به همین دلیل رگ‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شریان‌های کوچکی تشکیل شده‌اند کدام ممکن است همچون فیلتر حرکت می‌کنند. ممکن است داروها می خواست را در داخل بدن ما نگه می‌دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها زائد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سموم} را از بین بردن می‌کنند. {هر} چقدر این عروق تا حد زیادی {آسیب} ببینند، کار کردن کلیه‌ها در داخل از بین بردن داروها زائد به مقیاس عقب می‌یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر} چقدر میزان قند خون خوب‌تر باشد یا نباشد {آسیب} کمتری به عروق وارد می‌شود.

3- استرس خون‌تان را به طور مرتب مدیریت کنید
استرس خون دومین دلیل شایع نارسایی کلیوی است. هنگامی‌کدام ممکن است رگ‌های خونی به مدت زمان {طولانی} آزار و اذیت قرار گیرند، دچار {آسیب} می‌شوند. برای بهزیستی کلیه‌ها این یک ضرورت است استرس خون پائین‌تر به همین دلیل ۱۴۰/۹۰ میلیمتر جیوه باشد یا نباشد. خواهد شد {فشار خون بالا} نیاز به به وسیله درمان تحمل مدیریت درآید.

4- برنامه غذایی سالمی را دنبال کنید
عالی برنامه غذایی مفید سرشار به همین دلیل میوه، سبزی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیبر مانع شدن به همین دلیل {اضافه وزن} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل نتیجه نهایی {آسیب} کلیوی می‌شود. {اضافه وزن} معمولاً باعث بهبود استرس خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیابت می‌شود. به همین دلیل نیاز به به همین دلیل بلعیدن نمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذاهای پرنمک پرهیز کرد، در نتیجه باعث بهبود استرس خون می‌شود.

5- به {مقدار} رضایت بخش آب بنوشید
بلعیدن آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مایعات کمک خواهد کرد که شما کلیه برای از بین بردن داروها زائد این یک ضرورت است. قابل توصیه می‌شود هر روز ۱/۵ به همان اندازه ۲ لیتر آب بنوشید. افرادی که ورزش‌های ورزشی دارند می‌توانند {مقدار} بیشتری آب بلعیدن کنند، در هر مورد دیگر مصرف کننده مقدار بیش از حد از آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مایعات نیز ممکن است علاوه بر این باعث بروز مسئله شود. با این وجود این میزان آب به افرادی قابل توصیه می‌شود کدام ممکن است به همین دلیل کلیه‌های مفید برخوردارند. بیمارانی کدام ممکن است دیالیز می‌شوند نیاز به میزان بلعیدن آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مایعات را به مقیاس عقب دهند.

6- سیگار را توقف کنید
سیگار دشمن سطح عالی عروق است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل آنجایی کدام ممکن است کلیه روکش دار به همین دلیل عروقی است کدام ممکن است موقعیت فیلتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصفیه خون را به عهده دارند، سیگار 9 تنها واقعی به این عروق متوسط به کلیه‌ها نیز {آسیب} وارد می‌تدریجی.

7- به همین دلیل بلعیدن داروهای مسکن به مدت زمان {طولانی} بپرهیزید
کلیه‌ها به بلعیدن {طولانی} داروهای ضد {درد} ظریف هستند. کلیه‌های ناسالم ممکن است علاوه بر این بر تأثیر بهره مندی از این داروهای تجویز شده به نارسایی حاد دچار شوند. در داخل صورت خواستن ادامه دار به داروهای ضددرد نیاز به همراه خود ارائه دهنده خدمات بهداشتی معالج شخصی مشاوره گرفتن از کنید. چنانچه کلیه‌های ممکن است داشته باشید دچار {آسیب} شده باشند راهکارهای دقیق‌تری وجود دارند کدام ممکن است خیلی کمتر به کلیه‌ها صدمه می‌زنند.

8- هر سال سلامت کلیه‌ها را بررسی اجمالی کنید
سالانه مکرر وضعیت امور سلامت کلیه‌های شخصی را مدیریت کنید، به‌ویژه چنانچه سن ممکن است داشته باشید بزرگتر به همین دلیل ۶۰ 12 ماه است، رنج بردن از دیابت، استرس خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اضافه وزن} هستید هر دو یکی در میان اشخاص حقیقی سطح عالی خانوار دچار نارسایی کلیه است. تجزیه و تحلیل زودهنگام نارسایی کلیوی با استفاده از آزمایش مشترک خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادرار موجب می‌شود {بیماری} پیش به همین دلیل {آسیب} انتقادی {درمان} شود.

بهداشت نیوز/