تصویری آینه ای – گفتن مسیرهای راهپیمایی روز بین المللی قدس در داخل تهران


اعلام مسیرهای راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران

رئیس شورای توافق {تبلیغات} اسلامی به دلیل برگزاری {مراسم} روز بین المللی قدس در داخل ۹۰۰ کلان شهر خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیرهای ۱۰ گانه راهپیمایی تهران را معرفی شد.

حجت الاسلام محمدحسین موسی‌پور روز چهارشنبه در داخل نشست خبری راهپیمایی روز بین المللی قدس اظهار داشت: این {مراسم} در داخل تهران به دلیل ساعت ۱۰ صبح به دلیل مسیرهای ۱۰ گانه به سوی دانشکده تهران تحریک کردن می تواند باشد.

{مسیر} شماره منصفانه به دلیل مسجد امام حسین (ع) در داخل میدان امام حسین تحریک کردن می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهپیمایان به دلیل جاده انقلاب به سوی دانشکده تهران راهپیمایی می کنند.

{مسیر} شماره 2 مسجد عالی ابوذر در داخل میدان ابوذر به سوی جاده ابوذر، جاده شهید برادران حسنی (ارگ‌مرغی)، جاده قزوین، جاده کارمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید میدان انقلاب، {مسیر} {سوم} مسجد دارالسلام در داخل میدان منیریه در جهت جاده ولی‌عصر (عج) را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس جاده انقلاب به احتمال زیاد خواهد بود.

مسجد امام زمان (عج) در داخل جاده {آزادی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاطع جاده بهتر شدن به سوی میدان انقلاب شناخته شده به عنوان {مسیر} شماره 4 گفتن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مسیر} شماره 5 مسجد حضرت ابوالفضل (ع) در داخل میدان توحید است کدام ممکن است راهپیمایان به دلیل جاده توحید را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده {آزادی} در جهت میدان انقلاب {حرکت} می کنند.

{مسیر} شماره شش به دلیل مسجد حضرت مهدی(عج) در داخل جاده ستارخان در جهت میدان توحید، جاده توحید، جاده {آزادی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید میدان انقلاب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسجد الجواد (ع) در داخل میدان {هفتم} تیر تحریک کردن {مسیر} شماره {هفتم} به سوی جاده کریم خان، میدان ولی عصر(عج) را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوار کشاورز را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده تهران است.

به گزارش ایرنا، {مسیر} شماره هشت نیز به دلیل مسجد امام جعفر قابل اعتماد (ع) در داخل فلکه اول صادقیه در جهت، جاده ستارخان، جاده توحید، جاده {آزادی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید میدان انقلاب به احتمال زیاد خواهد بود، {مسیر} شماره ۹ به دلیل مسجد حضرت امیر (ع) در داخل جاده کارمند شمالی در جهت میدان انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مسیر} شماره ۱۰ به دلیل مسجد عالی رسول اکرم (ص) در داخل تهرانسر تحریک کردن می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهپیمایان همراه خود مبارزه از طریق بلوار شاهد، بلوار تهرانسر، میدان کمال الملک، آزادراه شهید لشگری، جاده {آزادی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده انقلاب به مدرسه تهران ختم خواهد بود.