تصویری آینه ای – یکپارچه روابط روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا در داخل خصوص {پرونده} هسته ای ایران


روابط روسیه و آمریکا بر سر پرونده هسته ای ایران ادامه دارد

راهنما ایمنی سراسری آمریکا ذکر شد کدام ممکن است به توافق همراه خود روسیه نزدیک به ابزار هسته ای ایران یکپارچه خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، «جیک سالیوان» راهنما ایمنی سراسری آمریکا در لحظه (پنجشنبه) ذکر شد: روابط روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا بر بالا مضامین مختلفی به همین دلیل جمله عملیات ایستگاه فضایی بین‌المللی (ISS) را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماده هسته‌ای ایران ثابت است، با این وجود به عدم خرید و فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری زودتر همراه خود این ملت.

سالیوان به نقل به همین دلیل ریانووستی در موضوع یکپارچه همکاری همراه خود روسیه ذکر شد: یکی از آنها در نظر گرفته کارهایی کدام ممکن است ما همراه خود روسیه مشارکت در می دهیم ابزار هسته ای ایران است. چنین وضعیتی نبود کدام ممکن است دیپلمات های یانکی از هر نظرً همراه خود دیپلمات های روسی ارتباطی نداشته باشند. با این وجود ما تحت هیچ شرایطی درست مثل همه وقت همراه خود هم همکاری {نمی کنیم}.»

او می رود ذکر شد: «ایالات متحده آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه باقی مانده است نزدیک به امتیازات معادل با {کار} ایستگاه فضایی بین‌المللی درگیر هستند. ما این {کار} را حتی در داخل دوران نبرد خنک مشارکت در دادیم.»

راهنما ایمنی سراسری آمریکا توپ را در جهت ایران پرتاب کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل تعهدات آمریکا در داخل قبال جمهوری اسلامی شکاف گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد واشنگتن آرزو می کنند امضای توافقی نخواهد بود کدام ممکن است {خطرات} ابزار هسته ای ایران را به کاهش ندهد.

وی ذکر شد: “پرزیدنت بایدن توافقی را امضا نخواهد کرد کدام ممکن است {خطرات} ابزار هسته ای ایران را به کاهش ندهد.”