تعدادی از {علائم} عدم وجود روی در داخل بدن ما


برخی از علائم کمبود "روی" در بدن

بدن ما ما برای ادامه دادن کار کردن داخل به سبک ها داروها معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویتامین های غذایی می خواهد. روزی کدام ممکن است بدن ما {هر} ماده غذایی را به سادگی کافی اکتسابی نکند، کار کردن اندام ها تحمل تاثیر قرار خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {علائم} آن خواهد شد ها در داخل نیمه های مختلف بدن ما دیده می تواند باشد.

به گزارش بهداشت نیوز، روی یکی در همه داروها معدنی می خواست بدن ما برای پرانرژی کردن بیش به دلیل 300 آنزیم نگران در داخل حفاظت، جدا کردن سلولی، پیشرفت سلولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتئین است. {مقدار} روی در داخل وعده های غذایی منع شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدن ما {نمی تواند} این ماده مغذی را ذخیره تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به مکرر خوردن شود.

پسران بالای 14 12 ماه نیاز به 11 میلی خوب و دنج روی در داخل روز اکتسابی کنند، در داخل حالی آن دختران بالای 14 12 ماه نیاز به 8 میلی خوب و دنج روی اکتسابی کنند. {مقدار} روی می خواست برای خانمها باردار 11 میلی خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانمها شیرده 12 میلی خوب و دنج در داخل روز است.

علائمی کدام ممکن است نمایشگاه ها نیاز به خوردن روی شخصی را بهبود دهید:

الگو تقویت آهسته زخم

یکی در همه عملکرد های اساسی روی نگه داشتن سلامت منافذ و پوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقویت برداشتن خونریزی است. با این وجود هنگامی کدام ممکن است بدن ما به سادگی کافی «روی» اکتسابی {نمی کند}، تقویت زخم سخت می تواند باشد. زیتس ممکن است همچنین باعث عدم وجود روی می تواند باشد.

انداختن پوند اضافی

خوردن کم روی احتمالاً نتیجه در به کاهش تمایل به غذا را انتخاب کنید و انتخاب کنید انداختن پوند اضافی شود. انداختن پوند اضافی همراه خود خستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خستگی ادامه دار در کنار است، با این وجود انداختن پوند اضافی غیرطبیعی احتمالاً باعث مسائل بهزیستی یکی دیگر شود. حتی روزی کدام ممکن است شخص می خواهند انداختن پوند اضافی است، نیاز به سبک ها ریزمغذی ها را برای ادامه دادن کار کردن اندام های داخل خوردن تدریجی.

ریزش مو

استرس، بهداشت ضعیف منافذ و پوست بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکتسابی {ناکافی} داروها مغذی مفید احتمالاً نتیجه در ریزش مو شود. شکستگی، ریزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نازک شدن مو احتمالاً در داخل نتیجه نهایی عدم وجود روی باشد یا نباشد. بهبود خوردن این ماده مغذی احتمالاً به توقف به دلیل ریزش مو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقویت کیفیت بالا مو پشتیبانی تدریجی.

واقعاً احساس سرما

روی یک پارچه مغذی مورد نیاز است کدام ممکن است به سخت سیستم حفاظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کاهش تهدید {بیماری} های مداوم پشتیبانی می تدریجی. خوردن کم روی احتمالاً بدن ما را در معرض خطر ابتلا به {عفونت} ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بیماری ها} تدریجی. اگر نسبت به اشخاص حقیقی اکنون نیست واقعاً احساس سرما می کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی مریض می شوید، احتمالاً سیگنال عدم وجود روی باشد یا نباشد. بهبود خوردن روی نیز احتمالاً به تسکین {سریعتر} {علائم} پشتیبانی تدریجی.

تاری میدان دید

ممکن است همچنین این یک ضرورت است این ماده معدنی به دلیل حدت تخیل و پیش بینی فراوان برخوردار باشد یا نباشد. هنگامی کدام ممکن است بدن ما مکرر روی فراوان اکتسابی {نمی کند}، تخیل و پیش بینی تحمل تاثیر قرار خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل نتیجه نهایی باعث تاری میدان دید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوبینی می تواند باشد. روی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویتامین A داروها مغذی هستند کدام ممکن است برای ادامه دادن سلامت توجه مورد نیاز هستند.

مه مغزی

واقعاً احساس سردرگمی هر دو عدم هدف اصلی احتمالاً سیگنال ای به دلیل عدم وجود روی باشد یا نباشد. غذاهایی کدام ممکن است روی کم دارند می توانند نتیجه در مه مغزی شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف اصلی را سخت کنند. ممکن است همچنین احتمالاً باعث مسائل حافظه شود.