خلاصه ای از زندگی کامبوج


خلاصه ای از زندگی کامبوج

او فرزند کوروش کامبوجیه بود و کارهای ناتمام پدرش یعنی حمله به مصر را انجام داد و بدین ترتیب مصر و شمال آفریقا در سال 525 قبل از میلاد توسط هخامنشیان فتح شد.

کامبوج در سال 521 قبل از میلاد درگذشت. او با دو خواهرش آتوسا و روشنک ازدواج کرد. کامبوج قبل از حمله به مصر برادرش بردیا را کشت و زمانی که برای جنگ به مصر رفت شخصی به نام ژئومات خود را بردیا نامید و ادعای پادشاهی کرد. کامبوجی مجبور شد به ایران بازگردد، اما ظاهراً بر اثر تصادف سواری در مسیر جان باخت.

پیش از هخامنشیان در سلسله ایلام دراز، به ندرت در خانواده های سلطنتی با قتل های خانوادگی مواجه می شدیم. کامبوجی با برادرکشی راه را برای پادشاهان دیگر هموار کرد. پس از آن رسم بر این بود که در تمام دوره های تاریخی ایران، خاندان سلطنتی توسط شاه مورد شکنجه و کشتار قرار می گرفتند.

کامبوج به خاطر یک زن به مصر راهپیمایی کرد؟!