دارای مجوز دیده بان عصر


"نگهبان شب" مجوز نمایش داده شد

در داخل فینال مونتاژ هیات پروانه ایجاد، پروانه صفحه رایانه های «نگهبان عصر» به تولید کنندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردانی رضا میرکریمی، «عصر طلایی» به تولید کنندگی ابراهیم حاتمی کیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردانی یوسف حاتمی کیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید «کوزوو» به تولید کنندگی حسن کلامی صادر شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کارگردانی میثم موافقت کرد.

دیده بان عصر کدام ممکن است یکی در میان تصاویر حرکتی های {نمایش} دانش شده در داخل چهلمین فاصله مسابقه تصاویر حرکتی فجر بود، {داستان} مسکن منصفانه پاسدار نوجوان همراه خود مشکلاتی است.

عصر طلایی حتی می تواند اولیه تأثیر یوسف حاتمی کیا است کدام ممکن است به همین دلیل اولیه تصاویر حرکتی هایی بود تخصصی ایجاد می کند چهلمین مسابقه تصاویر حرکتی فجر مورد گفتن قرار گرفت.

کوزوو فیلمی همراه خود تفریحی کوروش تهامی، فرهاد آئیش، روشنک گرمی، حمید ابراهیمی، هومان شاهی، سیاوش ژاپنی پور، مریم سعادت، بهرام ابراهیمی، بیوک میرزایی، امید روحانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملوانان کیاناوشار همراه خود جوهر خیراندیش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهناز جعفری است.