دستیابی همکاری {در این} ملت دردسر است


رسیدن به همکاری در این کشور دشوار است

محرم نویدکیا سرمربی گروه {فوتبال} سپاهان در داخل نشست خبری همین الان شخصی پیش به همین دلیل دیدار مقابل التعاون در داخل هفته {سوم} لیگ قهرمانان آسیا ذکر شد: گروه ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید التعاون در داخل ورزشی زودتر شکست خوردند، مقابل الدحیل انجام خوبی داشتیم. با این وجود در همه زمان ها {امتیاز} خوبی نمی دهند.»

وی شکسته نشده داد: نیاز به برای تک تک دقایق ورزشی فردا {برنامه ریزی} کنیم در نتیجه ورزشی فردا شدید ظریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم است، اتفاقات گروه تأیید شد کدام ممکن است همه شما گروه ها به همان اندازه روز آخر احتمالات صعود هر دو {حذف} دارند، تذکر شخصی را هم بگیریم. . .

سرمربی سپاهان تاکید کرد: گروه های عربستانی در همه زمان ها رقبا قدرتمندی بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های شدید خوبی دارند با این وجود مشکل ما اینجا است کدام ممکن است موثرترین ورزشی شخصی را فراهم کردن دهیم.

نویدکیا در نهایت تاکید کرد: مواجهه همراه خود همکاری {در این} ملت زحمت کش است اما چه زمانی می خواهیم صعود کنیم نیاز به روی همه شما مسابقه هدف اصلی کنیم.