دفتر خاطرات سفر شاردن در مورد ایرانیان


نام شاردن و سفرنامه شاردن برای خیلی ها آشناست، اما خیلی ها توصیف شاردن از ایرانیان را در کتابش نشنیده اند. شاردن جواهرسازی بود که 350 سال پیش جوهر خلق و خو و استعداد ایرانیان را دید و بهت زده شد.

ژان شاردن زرگر فرانسوی و مشهوری بود که در حدود سال 1050 دو بار به ایران صفوی سفر کرد. او مدت زیادی در ایران و اصفهان ماند و سفرنامه هیجان انگیزی در اروپا نوشت. او اروپایی ها را با ایران، هنر، فرهنگ، ادبیات و تاریخ ایرانیان آشنا کرد. شاردن که بنیانگذار ایران شناسی در غرب است، توصیفات بسیار مفصلی نیز از ایرانیان دارد و تنها بخش کوچکی از این جزئیات است: آنها از نظر اخلاقی و اجتماعی شدن در جهان بی نظیر هستند.

من ملتی مهربانتر و مهربانتر از ملت ایران ندیدم و مهربانی و ادب در ایرانیان ذاتی است و اگر سالها با یک ایرانی دوست باشید یا با یک ایرانی سر و کار داشته باشید محال است چیزی بشنوید که شما را ناراحت کند…

خلق و خوی ایرانی ها هم مثل بدنشان حساس و بی نقص است. قدرت تفکر آنها فعال و ذهن آنها سریع، سرزنده و الهام بخش است. آنها حافظه قوی و آزاد دارند و مشتاق کسب علم و فناوری هستند. فطرت ایرانیان به نرمی و منعطف گرایش دارد و روحیه آنها تواضع و فروتنی است، اما نجیب و خوش اخلاق و خوش اخلاق نیز هستند.

ویژگی های ایرانیان از نظر شاردن

شاردن در مورد دو ویژگی اجتماعی ایرانیان در آن زمان سخنی شگفت انگیز و قابل تامل بیان کرد: ماه بعد، او یک پنی از آن همه پول آن شخص را نداشت و همه آن را صرف تجمل گرایی کرد. اما این زیاده‌روی فوق‌العاده که در سایر کشورها بی‌نظیر است، فقط در طبقه تازه واردان شاغل در دستگاه‌های دولتی ایران است. اقشار دیگر نه تنها اسراف کننده نیستند بلکه صرفه جو هستند و ثروت کشور را همین طبقات مقتصد به وجود می آورند.

مردم ایران هیچ گاه مد و لباس را دنبال نمی کنند و سال ها بوده که کوچک ترین تغییری در پوشش خود ایجاد نکرده اند. اگر این جمله که یکنواختی لباس در یک جامعه و تغییر ناپذیر بودن آن حاکی از احتیاط آن جامعه است درست باشد، ایرانیان محتاط ترین، پایدارترین و آینده نگرترین افراد جوامع بشری هستند. زیرا هرگز مجبور نیستند رنگ پارچه، نوع، دوخت لباس خود را تغییر دهند.»

منبع اخبار فارسی