دوباره پر کردن فلزی – عالی بمب ساعتی در داخل دهان؟

فلزات خطرناک در داخل دهان

کالا فلزی مینا منبع مفید کاملاً مسمومیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ های آلرژیک در داخل بدن ما (به طور قابل توجهی برای استفاده از را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآورده های آن خواهد شد) هستند. {هر} فلزی به جستجو زمان خورده می تواند، ویژه به ویژه در داخل دهان کدام ممکن است غلظت هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رطوبت بالایی دارد. جدا از سایر فلزات خطرناک، پرکننده های آمالگام تشکیل جیوه فوق العاده {سمی} هستند. جیوه 50 شانس داروها {پر شده} را تشکیل می دهد! بخارات ممکن است هنگام استنشاق وارد ریه ها می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل هنگام مصرف کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصرف کننده وارد سیستم گوارش می تواند. هنگامی کدام ممکن است ممکن است وارد خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید لنف می شوند، می توانند {آسیب} قابل توجهی به بدن ما به همین دلیل جمله سیستم عصبی وارد کنند. محققان به {تازگی} ویدئویی ویژه تأمین کرده اند کدام ممکن است نمایشگاه ها بخار جیوه دائما به همین دلیل دهان {افرادی که} دارای پرکردگی فلزی در داخل مینا هایشان هستند بیرون می تواند. اگر اهل بوسیدن هستید این خیلی فوق العاده نخواهد بود.

در داخل آلمان، عالی مقررات فدرال کدام ممکن است در جریان نوزده نود تصویب شد، دندانپزشکان را به همین دلیل ارائه دوباره پر کردن جیوه به مبتلایان شخصی منع می‌تنبل. به این دلیل علت ایجاد اکثر کشورهای شمال اروپا بهره مندی از مزایای آمالگام را {محدود} کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئد، اسپانیا، اتریش را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانمارک نیز در داخل 12 ماه 2000 این محصول را ممنوع کردند. ترکیبات آمالگام آنقدر {سمی} هستند کدام ممکن است دندانپزشکان مجبور به نظر نمی رسد که باشند آمالگام را همراه خود دستان تمیز حساس کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمالگام اضافه شده را در داخل ظروف در داخل معامله بسته محافظت کنند. اگر حساس آمالگام فوق العاده کشنده ای است، نیازی به گفتن نیستً حفظ آن خواهد شد در داخل دهان 24 ساعته، 12 ماه به 12 ماه، هر دو تزریق آن خواهد شد به خون همراه خود واکسن آنفولانزا کشنده ای است!

گروه بهداشت جهان (WHO) گزارشی آشکار کرده است کدام ممکن است نماد می‌دهد جیوه دریافتی به همین دلیل داروها پرکننده آمالگام به همان اندازه ده برابر اصولاً به همین دلیل جیوه دریافتی به همین دلیل دارایی ها محیطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذایی است. شایان اشاره کردن است کدام ممکن است مبتلایان کم کم مولتیپل اسکلروزیس (MS) را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بیماری} آلزایمر به همان اندازه ده برابر مرحله خالص جیوه در داخل ذهن شخصی دارند. تحقیق پس به همین دلیل در حال مرگ نمایشگاه ها کدام ممکن است مرحله جیوه در داخل تعدادی از اندام ها همراه خود انواع پرکردگی های آمالگام در داخل عالی شخص ناخوشایند نسبت فوری دارد.

به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است جنین در حال افزایش در داخل خانمها باردار به سمت مسمومیت همراه خود جیوه {آسیب} پذیرتر است. جنین حتی به همین دلیل {مادر} جیوه بیشتری مخلوط می تنبل، به مقداری کدام ممکن است مستقیماً همراه خود انواع آمالگام های {پر شده} او می رود کت و شلوار است. [For the same reason, pregnant women should avoid tuna, salmon and other mercury-containing fish]

تخلیه تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادامه دار جیوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر فلزات {سمی} در داخل بدن ما به همین دلیل پرکردگی های فلزی به طور قابل توجهی بر روی کبد، کلیه ها، ریه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذهن تاثیر می گذارد. به عنوان تصویر، کادمیوم کدام ممکن است برای تعیین سایه صورتی در داخل مینا غیر واقعی استفاده بیشتر از می تواند، 5 برابر {سمی} تر به همین دلیل سرب است. برای تقویت کردن استرس خون به سطوح نامنظم، مقدار قابل توجهی به همین دلیل این فلزی مورد نیاز نخواهد بود. با این وجود قبلی نفر می دانند کدام ممکن است قابل انتساب به پر شدن دهانشان دچار {بیماری} قلبی می شوند؟

تالیم تخصصی ایجاد می کند دوباره پر کردن آمالگام جیوه نیز کشف شد می‌شود، باعث انگشتان پا {درد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاراپلژی می‌شود. بر روی سیستم عصبی، منافذ و پوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم قلبی عروقی تاثیر می گذارد. تمام مبتلایان ویلچری کدام ممکن است آن را به راه مسمومیت همراه خود فلزی مورد آزمایش قرار گرفتند، آن را به راه تالیم خوش بینانه بوده اند. از {افرادی که} پس به همین دلیل خریداری شده پرکردن فلزی برای چند سال ویلچر معامله بسته بوده اند، پس به همین دلیل برداشتن تمام فلزات به همین دلیل دهان، خوب شدن فشرده پیدا کردند. تالیم در داخل دوز 0.5-1.0 خوب و دنج {کشنده} است.

سایر فلزات خارج از آن در داخل پرکننده های مینا قابل انتساب به نتایج بیشتر سرطان ها زا (بیشتر سرطان ها زا) شناسایی شده است اند. این جای می دهد نیکل است تخصصی ایجاد می کند تاج های طلایی، بریس ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاج های جوانان استفاده بیشتر از می تواند. کروم نیز باور نکردنی بیشتر سرطان ها زا است. تمام فلزات (به همین دلیل جمله طلا، نقره را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلاتین) خورده می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدن ما آن خواهد شد را خیس شدن می تنبل. خانمها کم کم بیشتر سرطان ها سینه {مقادیر} زیادی فلزات محلول در داخل سینه های شخصی جمع آوری شده شدند. وقتی دهان به همین دلیل شر تمام فلزات خلاص شود، سینه ها را نیز توقف می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کیست} های {مرتبط} همراه خود فلزی نوزاد می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی به شخصی به همین دلیل بین می الگو. {عفونت} های مخمری معمولاً پس به همین دلیل برداشتن پرهای فلزی برای عجله تقویت می یابند. تعدادی از اشخاص حقیقی تسکین فشرده مسائل پروستات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است حتی گرفتگی سوراخ بینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سینوس را گزارش می دهند.

زبان چینی ممکن است حتی در واقع می تواند {سمی} باشد یا نباشد. به همین دلیل اکسید آلومینیوم {تشکیل شده است} کدام ممکن است فلزات یکی دیگر به آن خواهد شد اضافه شده است. سیستم امنیت بدن ما البته است به وجود فلزات {سمی} در داخل بدن ما پاسخ نمایشگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان پاسخ های آلرژیک راه اندازی می تنبل کدام ممکن است در واقع می تواند به صورت {بیماری} سینوسی، زنگ زدن در داخل گوش، عظیم شدن گلو را انتخاب کنید و انتخاب کنید غدد، نفخ، عظیم شدن طحال، {علائم} آرتریت، عوارض، میگرن، توجه به نظر می رسد شود. مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشیا قابل توجه تر عوارضی شبیه فلج هر دو حمله ها قلبی.

کامپوزیت ها

اگرچه ممکن است به طور اضافی سمیت فلزات تنها واقعی علت ایجاد این {شرایط} نباشد، تمام پرکردگی های فلزی را گزینه جایگزین برای کنید کامپوزیت ها نیازی به گفتن نیستً به سیستم امنیت ممکن است داشته باشید در داخل دردسر برای محافظت بدن ما ممکن است داشته باشید به سمت {بیماری} پشتیبانی می تنبل. پرکننده کامپوزیت پرکننده‌ای است کدام ممکن است {عمدتا}ً غیرفلزی است. داروها مختلفی در داخل دوباره پر کردن کامپوزیت استفاده بیشتر از می تواند، با این وجود ممکن است به طور اضافی تعدادی از فلزات وجود داشته باشد یا نباشد. کامپوزیت های غیرمعمول برای حفره های عظیم دقیق به نظر نمی رسد که باشند. هنگامی کدام ممکن است برای حفره های عظیم استفاده بیشتر از می تواند، معمولا بیش به همین دلیل 5 – 6 12 ماه مقاومت نمی آورد. کامپوزیت های غیر فوریبا این وجود، می توان آن خواهد شد را در داخل حفره های عظیم قرار داد. حتی می توان به همین دلیل ممکن است به جای آن تاج های طلا استفاده بیشتر از کرد. ممکن است شبیه عالی مینا {واقعی} ظاهر می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بعد طلا مقاومت می آورند. هنگامی کدام ممکن است کامپوزیت های غیرمستقیم {به درستی} تصمیم گیری در مورد شوند، نسبتاً غیر حساسیت زا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخوشایند هستند. ممکن است نسبتا جدیدترین هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانند به بعد دوباره پر کردن طلا {گران} باشند، با این وجود می توانند در داخل دراز مدت زمان به همین دلیل مشکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول نقد زیادی برای ممکن است داشته باشید صرفه جویی کنند. به همین دلیل آنجایی کدام ممکن است از دندانپزشکان نمی دانند نکاتی در مورد چگونگی ممکن است را {به درستی} قرار دهند، ممکن است به طور اضافی مورد نیاز باشد یا نباشد برای مکان یابی عالی دندانپزشک همراه خود تخصص با بیرون جیوه کدام ممکن است همراه خود کامپوزیت های غیرمستقیم نیز واقعاً کار می کند، تا حدودی کمی تحلیل کنید. پرکردگی ها نیاز به همراه خود دقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور منظم، عالی هر دو 2 (در داخل صورت نوزاد در دسترس بودن) در داخل عالی زمان تعویض شوند. بهترین است پرکننده های فلزی را بیش به همین دلیل 2 ماه یکبار تعویض نکنید.

جلوگیری از جنگ به همین دلیل سمیت فلزات با کیفیت حرفه ای

اگر تعیین به تعویض پرکردگی های آمالگام شخصی دارید، اطمینان داشته باشید کدام ممکن است دندانپزشک ممکن است داشته باشید محافظتی (با استفاده از عالی سیستم پلاستیکی مخصوص) جلوگیری از استنشاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلعیدن کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار آمالگام راه اندازی می تنبل. در هر مورد دیگر حمله ها از حداکثر میگرن، به همین دلیل انگشت ارائه حافظه، نقطه ضعف تخیل و پیش بینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … ممکن است به طور اضافی رخ دهد. ممکن است به طور اضافی مورد نیاز باشد یا نباشد کدام ممکن است سلنیوم (ترجیحا به تعیین کنید یونی) را به مدت زمان عالی هر دو 2 ماه در گذشته به همین دلیل برداشتن پرکردگی های بهتر خوردن کنید. به همین دلیل غذاهای تشکیل ویتامین C شبیه غلات اصولاً بیشترین استفاده را ببرید چیاهر دو میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سبزیجات} زرشکی سایه، برای حدود ده روز. برای {حذف} جیوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نه رسوبات فلزی به همین دلیل بدن ما، برگ های گشنیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سبزیجات} برگ بی تجربه را در داخل {هر} وعده غذایی اولیه بگنجانید. مصرف کننده چندین فنجان چای پائود آرکو (لاپاچو) در داخل روز هر دو خوردن 4 کپسول به همین دلیل عصاره آن خواهد شد 3 بار در داخل روز به مدت زمان 2 هفته در واقع می تواند به ممکن است داشته باشید در داخل پاکسازی خون، کبد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلیه ها پشتیبانی زیادی تنبل. پاکسازی کلیه نیز در داخل جلوگیری از جنگ به همین دلیل {آسیب} قابل انتساب به فلزات آزاد شده فوق العاده مفید به نظر می رسد. سیستم چای محلی آمریکا، چای Ojibwa، برای {حذف} فلزی نیز مهم است. تشکیل {مقادیر} زیادی ویتامین است.