رژه زیبای قایق ها در جاسک حالا و دوباره روز قدس


مهدیه سادات موسوی

رژه زیبای قایق ها در جاسک حالا و دوباره روز قدس

{مراسم} راهپیمایی روز قدس در شهرستان جاسک همراه خود حضور پر شکوه مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کنار همراه خود رژه زیبای قایق ها برگزار شد.

تصویری آینه ای