غیر زمینی ترین کلان شهر زیرزمینی {تاریخی} جهان


کلان شهر زیرزمینی Uwe غیر زمینی ترین مناسبت ساختار در مدرسه بین المللی، غیر زمینی ترین کلان شهر زیرزمینی {تاریخی} در سیاره را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسبت ای متمایز به همین دلیل ساختار ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید دفاعی است.

کلان شهر زیرزمینی یووی هر دو کلان شهر زیرزمینی نوش آباد شهر زیرزمینی تاریخی است تخصصی ایجاد می کند {زیر} احساس کنونی نوش آباد در داخل فاز مرکزی شهرهای آران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیدگل یافت می شود. حدود 4 کیلومتر {مربع} به همین دلیل این توالی در داخل {زیر} پایین کاوش شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدمتی 1500 ساله دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است حتی قابل مقایسه با دوران ساسانی (اوایل اسلام) به همان اندازه صفویه است. این تأثیر در داخل گذشته تاریخی ۸ مرداد ۱۳۸۵ همراه خود شماره سند ۱۵۸۱۶ شناخته شده به عنوان یکی در میان آثار سراسری ایران به سند رسید.

این کلان شهر زیرزمینی در حقیقت ساختارهای متراکم، پیشرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسیعی مشابه با راهروهای در داخل هم تنیده {باریک} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتاق های کودک نوپا است. طبقه اول در حقیقت راهروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهروهایی برای گمراه کردن اشخاص حقیقی احتمالاً بود. طبقات دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سوم} نیز محل سرپناه، زندگی کردن برای گفتن داستان مواقع تهدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفظ داروها غذایی هستند. چندین وارد کنید باز کردن کلان شهر مورد نظر است کدام ممکن است یک تعداد زیادی از ممکن است در نتیجه جاری شدن سیل زمان معامله بسته شدند. کلان شهر دارای اتاق های کودک نوپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظیم، راهروهای پیچ در داخل پیچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تله های دفاعی بود کدام ممکن است ظاهراً در داخل هنگام حمله ها دشمن به همین دلیل ممکن است استفاده بیشتر از می شد.

اکنون {در شهر} زیرزمینی 2 وارد کنید ممکن است وجود داشته باشد کدام هرکدام 2 به همین دلیل پله های آبشار حرکت می کنند. گروه اول توسط می آید بعد کوچکتر، حدود 1000 متر {مربع} را انتخاب کنید و انتخاب کنید توالی دوم حدود 4000 متر {مربع} است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخزن آن خواهد شد به مشابه بعد بالاتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشابه با 4 مخزن به هم سوار شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بزرگ است}. توالی {سوم} نیز پیدا می کند شد کدام ممکن است نسبت به 2 توالی زودتر بالاتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود 7000 متر {مربع} مساحت دارد با این وجود ادامه دارد به روی عموم مردم باز نشده است.

{در این} کلان شهر جدا از کلان شهر زیرزمینی اوی، مسجد اعظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسجد امام علی (ع) به همین دلیل آثار دوران مغول، دژ خشتی سی خانم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پل {تاریخی} اسحق آباد به همین دلیل آثار تاریخی است. فاصله سلجوقی به همین دلیل جاذبه های گردشگری انتخاب شده نوش آباد است.

ارگ خشتی نوش آباد که این روزها نیز آثار چشمگیری برجای مانده است، ارگ ای عظیم همراه خود 9 برج عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطر دیوارهای آن خواهد شد به همان اندازه 7 متر است کدام ممکن است نمایشگاه ها برای راه اندازی این ارگ دردسر های زیادی صورت گرفته است.

مناره نوش آباد بلندترین بنای کلان شهر در داخل روزهای قبل بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر آفتاب، {مسیر}، عظمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی علم آن خواهد شد {بوده است}. در نتیجه بر بدن ما رنگرزیده، آیه معرفت خدا به خطی عقلانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارک تکرار شد.

پشتیبانی مالی
منبع مفید خبرگزاری مهر