فسیل 86 میلیون ساله “اژدهای مرگ” در آرژانتین کشف شد!


دانشمندان آرژانتینی فسیل گونه جدیدی از خزنده پرنده غول پیکر را کشف کردند. این موجود که به «اژدهای مرگ» معروف است، ۸۶ میلیون سال پیش در کنار دایناسورها زندگی می کرد. این کشف ابعاد جدید این شکارچی ماقبل تاریخ را که بدنش به اندازه یک اتوبوس مدرسه بود، نشان می دهد.

به گفته محققان، گونه جدید یا “petrusor” خزنده پرنده باستانی حدود 9 فوت طول داشت و حتی قبل از نمونه اولیه پرندگان ماقبل تاریخ که از بال های خود برای شکار طعمه در آسمان استفاده می کردند، روی زمین زندگی می کردند. . . .

گروهی از دیرینه‌شناسان فسیل‌هایی از این پرنده خزنده تازه کشف شده به نام «اژدهای مرگ» را در کوه‌های آند در غرب آرژانتین کشف کردند. آنها تخمین می زنند که قدمت سنگ هایی که از بقایای خزندگان محافظت می کنند به 86 میلیون سال پیش و به دوره کرتاسه مربوط می شوند.

این پرنده خزنده غول پیکر احتمالاً ترسناک به نظر می رسید.

محققان که آوریل گذشته نتایج کار خود را در مجله علمی کرتاسه ریسرچ منتشر کردند، می‌گویند استخوان‌های عظیم این فسیل، آن را به یکی از بزرگ‌ترین «پتروسورها» کشف‌شده در آمریکای جنوبی و جهان تبدیل کرده است.