فکر – سه گام دیپلماتیک روسیه برای خروج از برجام


حمید ابوطالبی معاون سیاسی ریاست جمهوری

حمید ابوطالبی، دستیار سیاسی دفتر رئیس جمهور در دوره روحانی در صفحه توئیتر خود نوشت:

برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل در حال تبدیل شدن به یک بحران برای ایران در حوزه امنیت بین المللی است. آنچه روسیه با سه گام دیپلماتیک برای انحراف از برجام ایجاد کرد:

1) روسیه که به دلیل ضعف ایران، سخنگویی مذاکرات وین را بر عهده گرفت! او اجازه نداد مذاکرات به نتیجه برسد و مذاکرات را دشوار کرد. از یک سو تنها نبودن در عرصه تحریم در صحنه سیاسی جهان، از سوی دیگر بهره مندی از روش های مقابله با تحریم ها و جایگاه ایران، کاهش فشار تحریم ها بر روسیه؛

2) روسیه حمله به اوکراین را به گسترش ناتو در امنیت بین المللی نسبت داد. ترفندی که چین با ظرافت آن را رد کرد، اما راه را برای ایران هموار کرد تا به حمله به اوکراین مشروعیت بخشد و در نتیجه از چین و ایران، همسایگان ناتو از قرن گذشته پیشی بگیرد. مرحله سوم؛

3) روسیه در گام سوم، مناقشه ایران و غرب را با هواپیماهای بدون سرنشین به شورای امنیت سازمان ملل برد. موضوع اوکراین را به قطعنامه 2231 اضافه کرد. و او آنچه را که ایران می‌تواند به عنوان موضوع مذاکره به دست آورد را با امنیت بین‌المللی مرتبط دانست.

سه اقدام دیپلماتیک روسیه برای انحراف از برجام

پس از این تحولات دیپلماتیک، روسیه اکنون به درستی می گوید که در فناوری هواپیماهای بدون سرنشین و سایر جنبه های فناوری نظامی بسیار پیشرفته تر از ایران است و به ایران نیازی ندارد. و به همین دلیل با کمیته تحقیق شورای امنیت مخالفت می کند. اگر موضوع مستقلی بود، درست به نظر می رسید، اما آنچه اکنون به موضوع اصلی شورا تبدیل شده است، ایران و ادعای نقض قطعنامه 2231 است و هیچ اختیاری برای ساخت و یا استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین ندارد. این روسیه است که در بهانه حمایت از ایران تلاش می کند از بررسی حمله پهپادی به مردم عادی اوکراین جلوگیری کند.

سرانجام، آنچه ایران را به دلیل مکانیسم نقض و ماشه 2231 به فصل هفتم منشور بازگرداند. و البته ایران را برای خروج دوباره از آن بیشتر به روسیه وابسته می کند!

آیا نباید قبل از اینکه دیر شود و ویرانی در کشور عمیق شود، بازنگری اساسی در «دیپلماسی سردرگم ایران» صورت گیرد؟