فکر – یارانه نقدی تا کی ادامه دارد؟


سخنگوی دولت با اشاره به منطق یارانه ها گفت: چند سالی است که سوء مدیریت و توزیع بی برنامه یارانه ها وجود دارد.

سخنگوی دولت با اشاره به منطق یارانه ها گفت: چند سالی است که سوء مدیریت و توزیع بی برنامه یارانه ها وجود دارد.

دولت سعی کرده این اصلاحات را انجام دهد تا توزیع یارانه ها به طور عادلانه انجام شود.»

سخنگوی دولت گفت: تاکید می کنم پول دارو و نان از بین نمی رود و دولت قصد افزایش بنزین، نان و دارو را ندارد.

بهادری جهرمی گفت: کالا برگ به صورت غیررسمی در استان های مختلف کشور اجرا می شود و تا نهایی شدن یارانه ها به همین صورت پرداخت می شود.

رکنا/