قصر سیاه شیشه ای


قصر سیاه شیشه ای

این کاخ احتمالاً در زمان داریوش اول در منطقه پست و در 12 کیلومتری برازجان ساخته شده است. در کاوش‌های اخیر نیز تکه‌ای از سنگ‌نگاره‌ای شبیه سنگ‌نگاره‌های دروازه‌های کاخ‌های تخت جمشید کشف شده است که فردی چتر را بالای سر شاه نگه داشته است.

در زیر یکی از ستون های سنگی این کاخ چهار تکه ورق طلا با کتیبه یافت شد. به نظر می رسد این صفحه عمداً مچاله شده است. امکانات لازم برای خواندن متن کتیبه روی این صفحات طلا هنوز فراهم نشده است، اما خواندن آن بسیار مهم است، زیرا به دلایل نامعلومی یکی از حاکمان قصد تخریب متن را داشته است.

محوطه باستانی بردک سیاه از پنج تپه تشکیل شده بود که اکنون تنها بخشی از یک تپه سالم باقی مانده و بقیه محوطه را درختان خرما کاشته اند.

قصر سیاه شیشه ای

قصر سیاه شیشه ای

قصر سیاه شیشه ای

قصر سیاه شیشه ای