ماجرای فحاشی ورزشکار دوپینگی به پرستویی از زبان مجری لس آنجلسی


راضیه صادقیان

ماجرای فحاشی ورزشکار دوپینگی به پرستویی از زبان مجری لس آنجلسی

امیر قاسمی گفت: پرویز پرستویی همان انسانی است که برای کمک کردن به مردم به مناطق محروم کشور می‌رود.

بازتاب