ما آمادگی داریم فعالیت های لازم آژانس را در ایران از سر بگیریم.


گروسی، ما آماده هستیم تا فعالیت های ضروری آژانس در ایران را از سر بگیریم.

مذاکرات بر سر برنامه هسته ای ایران در خلاء انجام نمی شود و محتوای آنها مهم است. عدم پیشرفت در تأیید ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران ممکن است بر تصمیمات سایر کشورها تأثیر بگذارد.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سخنرانی با تاکید بر نقش آژانس در تضمین ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران در هرگونه توافق هسته‌ای با ایران، گفت که آژانس آماده است به فعالیت‌های اصلی خود در ایران ادامه دهد.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در سخنرانی در دانشکده امور آسیا و اقیانوسیه کورال بل در استرالیا، درباره فعالیت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران گفت: هدف از راستی‌آزمایی صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران است.

تصمیماتی در شورای امنیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اتخاذ شد که از ایران خواسته شد تا تمام انواع غنی‌سازی را متوقف کند. زمانی بود که ایران پروتکل الحاقی را به طور موقت اجرا می کرد و اجرا نمی کرد. گاه شاهد عصر همبستگی و گاه عصر تنش بوده ایم. آژانس اطلاعات موثقی جمع آوری کرده است که به بعد نظامی احتمالی برنامه هسته ای اشاره می کند. آنچه هنوز پابرجاست این است که نماینده ضامن نهایی هر معامله است و هیچ معامله ای بدون دخالت آژانس قابل تایید نیست.

گروسی در ادامه به خروج آمریکا از توافق هسته ای و فاصله چند قدمی ایران از اجرای تعهدات داوطلبانه خود در این توافق اشاره کرد. پس از تصویب، دوربین‌های امنیتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران قطعنامه‌ای در محکومیت ایران در شورای امنیت سازمان ملل ارائه کردند: تلاش‌های دیپلماتیک برای احیای توافق چالش‌برانگیز بود.

وی ادامه داد: به موازات آن، آژانس به دنبال توضیح برای کشف ذرات اورانیوم ساخت بشر در سه نقطه در ایران است. این امر نشان دهنده وجود نوعی مواد و فعالیت های هسته ای است که ایران توضیح موثقی برای آن ارائه نمی دهد. در طول سه سال گذشته، آژانس بسترها و فرآیندهای مختلفی را برای رسیدگی به این مسائل در اختیار ایران قرار داده است. این توصیه های موسسه همچنان پابرجاست زیرا من و موسسه همچنان آماده ادامه فعالیت های اجباری هستیم.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره مذاکرات برای احیای توافق هسته ای گفت: مذاکرات بر سر برنامه هسته ای ایران در خلأ انجام نمی شود و مفاد آن مهم است. عدم پیشرفت در تأیید ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران ممکن است بر تصمیمات سایر کشورها تأثیر بگذارد.

ما اکنون در شرایطی هستیم که همسایگان ایران می توانند نگران بدترین اتفاقاتی باشند که ممکن است رخ دهد و بر اساس آن برنامه ریزی کنند. کشورهایی در منطقه هستند که به دقت آنچه را که امروز در ایران می گذرد رصد می کنند و تنش ها در منطقه در حال افزایش است. رهبران سیاسی گهگاه به صراحت اعلام کرده‌اند که اگر ایران تهدید هسته‌ای باشد، فعالانه به دنبال سلاح‌های هسته‌ای خواهند بود.

باور