ما داریم پیر می شویم ، این احساسی است که ما نسبت به آن داریم


آیا می دانید روزهای تولد ما یک روز متفاوت است؟ روز تولدم دیروز بود و وندی امروز است. هفته آینده ما در درخت جاشوا خواهیم بود تا با هم جشن بگیریم (و پیشرفت پروژه جدید ساختمان منjewelcrestcottage را بررسی کنید). امروز در پادکست در مورد افکار ، ترس ها و امیدهای خود برای پیری صحبت می کنیم. ما این کار را نکردیم […]

پست پیرتر شدن ، ببینید در مورد آن چه احساسی داریم اولین بار در Food Heaven Made Easy ظاهر شد.

دیدگاهتان را بنویسید