ما صادرات نشاط را به بازارهای جنوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرق هدایت می کنیم


روسیه: صادرات انرژی را به بازارهای جنوب و شرق منحرف می کنیم

رئیس جمهور روسیه نیازمند تنظیم صادرات نشاط روسیه به دلیل اروپا به آسیا شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت کدام ممکن است ecu ها {بازار} نشاط را بی پایداری کرده اند.

خبرگزاری ایرنا به نقل به دلیل روزنامه «فیگارو» به نقل به دلیل روزنامه «لو فیگارو» نوشت: ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه در داخل نشست وزیران در داخل تشریح این تکنیک، ecu ها را به بی ثباتی موجود در بازار نشاط متهم کرد.

رئیس جمهور روسیه اظهار داشت: ما ایده می کنیم کدام ممکن است عرضه در داخل بلند مدت مشارکت در می تواند باشد. [انرژی] در جهت غرب خواهد سر خورد، به همین دلیل باید همیشه صادرات تمیز کردن با سمت بازارهای همراه خود توسعه به زودی جنوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرق سوق دهیم.

پوتین افزود: «کشورهای ecu دائماً گفتن می‌کنند کدام ممکن است با بیرون در دسترس بودن نشاط به دلیل روسیه {کار} خواهند کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل نتیجه نهایی {بازار} را بی‌پایداری می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه‌ها را بهبود می‌دهند».

گروه ملل تخمین می زند کدام ممکن است به دلیل زمان تحریک کردن درگیری روسیه همراه خود همسایه غربی شخصی در داخل 24 فوریه، کمتر از 1892 غیرنظامی در داخل اوکراین کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2558 غیرنظامی زخمی شدند.

بر ایده گزارش آژانس پناهندگان گروه ملل، بیش به دلیل 4.24 میلیون اوکراینی به کشورهای نه گریخته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ده ها میلیون نفر در داخل درون ملت در داخل چادر اقامت.

به همان اندازه به بلافاصله، کشورهای جهان در داخل پی {حمله} نیروی دریایی روسیه به اوکراین، تحریم های اقتصادی بزرگ ای را علیه مسکو اعمال کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تحریم ها به طور پیوسته به فاز نشاط روسیه نیز کشیده می تواند باشد.