مذاکرات نیاز به همراه خود یمنی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل صنعا مشارکت در شود


پاسخ سفیر یمن به مواضع ایران در مذاکرات با عربستان: باید با یمنی ها در صنعا مذاکره شود.

فرستاده یمن در داخل تهران همراه خود مقوله ای اینکه مذاکرات نیاز به همراه خود یمنی ها در داخل صنعا مشارکت در شود، اظهار داشت: مذاکرات صلح {در این} ملت نیاز به ابتدا یمنی-سعودی باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس در جهت الگو سیاسی برویم به همان اندازه یمن به حالت روال بازگردد.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران. ابراهیم الدیلمی روز سه شنبه به وب راهپیمایی یمن اظهار داشت: آنچه اخیرا عربستان سعودی برای تشکیل شورایی نامشروع مشارکت در داد، تلاشی برای دور شدن از راه دور واقعیت واقعی تجاوز سعودی-یانکی به یمن است.

وی {در این} مشاوره با اشاره دارد به سخنان «سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب الله لبنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضع ایران با اشاره به در اطراف مذاکرات همراه خود عربستان، افزود: ماده موضوع یمن نیاز به همراه خود یمنی ها در میان بسیاری گذاشته شود. در داخل صنعا.”

فرستاده یمن در داخل ایران در داخل خصوص دیدار شخصی همراه خود حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در داخل تهران اظهار داشت: همراه خود طرف ایرانی دانستن درباره های به کف دست آمده در داخل روزهای جدیدترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید لزوم پایبندی گروه ملل را انتخاب کنید و انتخاب کنید متجاوزان به شومینه بس صحبت کردم. “

وی افزود: اگر نیت طرف مقابل در حقیقت باشد یا نباشد، این کوره بس ممکن است علاوه بر این دریچه ای برای توقف مبارزه، تعمیر فشرده محاصره را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیچاندن به اشغال باشد یا نباشد. [ یمن ] او می رود هست.

هانس گراندبرگ، مشاور ویژه گروه ملل متحد در داخل امور یمن، در کنار آتش بس لحظه ای 2 ماهه در داخل یمن خبر داد کدام ممکن است به همین دلیل دوم آوریل دولت می تواند باشد.