مظنونی که اسکراب پوشیده بود در بیمارستان دانشگاه توماس جفرسون در فیلادلفیا به قربانی تیراندازی کردبر اساس این گزارش ، مظنون که اسکراب پوشیده بود صبح روز دوشنبه مردی را در بیمارستانی در فیلادلفیا به ضرب گلوله مجروح کرد.

WPVI گزارش می دهد که مهاجم حوالی ساعت 00:10 قبل از فرار از محل ، قربانی را در طبقه نهم بیمارستان دانشگاهی توماس جفرسون شلیک کرد.

بر اساس این گزارش ، مظنون به U-Haul فرار کرد ، جایی که آخرین بار هنگام حرکت به سمت I-95 دیده شد.

در جریان حمله ، تیرانداز اسکراب آبی ، ماسک و کوله پشتی مشکی پوشیده بود.

وضعیت قربانی روز دوشنبه وخیم اعلام شد.

هنوز مشخص نیست که چه چیزی باعث این خشونت شده است.

دیدگاهتان را بنویسید