مه عضو ماه The Gary Malacane of South Riding


TFE مایل است به گری مالاکان ، عضو می تبریک بگوید. گری در ماه ژوئن به TFE پیوست درست زمانی که TFE پس از قرنطینه مجدداً باز شد. او همیشه از نظر بدنی آماده بود ، اما وقتی کووید به گری برخورد کرد به یک باشگاه بدنسازی در نزدیکی خانه اش نیاز داشت. او در ماه آگوست برای ارزیابی تناسب اندام رایگان آمد تا سطح آمادگی جسمانی ، اهداف و آنچه می خواست به آن برسد را بهتر بشناسد. بعد از این…

منبع

دیدگاهتان را بنویسید