مونالیزا یک هدف محبوب برای سارقان در سراسر جهان است


نقاشی مونالیزا در سال 1797 توسط فرانسه خریداری شد و از اوایل قرن بیستم با رنگ پاشی و حتی با لیوان مورد حمله قرار گرفت. این هفته مردی با کیک به تابلو حمله کرد. در سال 1956 دو ​​نفر سعی کردند با تیغ و سنگ به تابلو حمله کنند. مونالیزا هر بار آسیبی ندید.

این نقاشی در مجموع پنج بار توسط سارقان هدف قرار گرفته و هک شده است. در اینجا تاریخ گردآوری شده توسط ArtNews آمده است:

1911: سال ربوده شدن مونالیزا

بخشی از شهرت جهانی مونالیزا زمانی ایجاد شد که در سال 1911 توسط وینچنزو پروجیا، کارمند موزه ایتالیایی به سرقت رفت. در آن سال پروجا و دو نفر دیگر برای بستن موزه در کمد لوور پنهان شدند و سپس تابلو را دزدیدند. البته مونالیزا در آن زمان تابلوی با ارزشی نبود. با انتشار خبر دزدیده شدن تابلو در پاریس و سایر کشورها، پروجا مجبور شد تابلو را در خانه نگه دارد و پس از حدود دو سال تلاش کرد تا تابلو را در فلورانس بفروشد تا بتواند گنج را به ایتالیا بازگرداند. این موفقیت آمیز نبود. زیرا خریدار به مدیر گالری Ofitzie اطلاع داده و او تابلو را گرفته و به پلیس اطلاع داده است. پروجا در نهایت به شش سال زندان محکوم شد و نقاشی به موزه لوور بازگردانده شد.

1956: سالی که شاهکار لئوناردو به سنگ پرتاب شد

در سال 1956، مونالیزا نه یک بار، بلکه دو بار مورد حمله قرار گرفت. ابتدا شخصی سعی کرد به نقاشی آسیب برساند اما بیهوده. سپس یک مرد بولیویایی به سمت تابلو سنگ پرتاب کرد. مرد در آن زمان گفت: «در جیبم سنگی داشتم و ناگهان فکر کردم آن را پرتاب کنم. خوشبختانه این نقاشی در آن زمان پشت شیشه محافظ قرار داشت. البته این سنگ در نقطه ای از نقاشی باعث جدایی رنگ شده است. خبره های آن زمان موفق شدند نقاشی را بازسازی کرده و چند روز بعد به فضای نمایشگاه برگردانند.

1974 – سالی که شاهکار لئوناردو در توکیو مورد حمله قرار گرفت

مونالیزا به ندرت از لوور خارج می شود، بنابراین 1.15 میلیون نفر از این نقاشی در موزه ملی توکیو بازدید کردند. یکی از آنها یک زن 25 ساله ژاپنی روی ویلچر بود که در روز اول نمایشگاه در اعتراض به امکانات نامناسب موزه سعی کرد نقاشی را قرمز رنگ کند. در نهایت این نقاشی زنده ماند و شیشه محافظ مانع از آن شد.

2009: سالی که مونالیزا را با این جام کشتند

در سال 2009، در یک روز عادی در موزه لوور، یک زن روسی وارد گالری “مونالیزا” شد و شیشه ای به سمت تابلو پرتاب کرد. او با فنجانی که زیر کیفش نگه داشته بود وارد موزه شد. به لطف شیشه محافظ، یک بار دیگر “مونالیزا” زنده مانده است.

و سال 2022 سالی است که مونالیزا با کیک مورد حمله قرار گرفت

بیش از یک قرن پس از ربوده شدن مونالیزا، مردی با لباس پیرزنی کیکی را در مونالیزای معروف لئوناردو داوینچی در موزه لوور نقاشی کرد.