نظر – رئیس هیئت مدیره دستور عزل متخلفان شرکت فولاد مبارکه را صادر کرد


فرمان رئیس جمهور در مورد کادر درمان

آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس شورای حکومتی با اشاره به انتشار گزارش نتایج تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه تاکید کرد: دولت شفافیت و نظارت بر شرکت های دولتی را افزایش داده و خود را ارزیابی می کند. موظف به انجام آن است. برخورد با هر گونه فساد

رئیس جمهور ضمن تشکر از وزیر صمت برای تغییر مدیریت در فولاد مبارکه در همان ابتدای کار، دستور داد: در مسؤولان باشیم.

رئیسی تنظیم وضعیت شرکت های دولتی و ساماندهی نحوه انتصاب در هیات مدیره شرکت ها را یک ضرورت ارزیابی کرد و خاطرنشان کرد: وزرا باید در تغییر و تحول شرکت های زیر مجموعه خود نهایت دقت را داشته باشند. بکارگیری نیروی انسانی شایسته، متخصص و کارآمد برای حفظ بیت المال.

رئیس جمهور با مشاهده اینکه لازم است شرکت های دولتی به وظایف اجتماعی خود عمل کنند، گفت: البته شرکت های دولتی نمی توانند به بهانه ایفای مسئولیت به هیچ فردی مبالغ هنگفت بدهند.

رئیسی به وزیر رفاه ماموریت داد: هنگام تشکیل کمیته ای از وزارتخانه های ذیربط، ظرف 15 روز آیین نامه ای برای نظام مندسازی و شفاف سازی مسئولیت های اجتماعی این شرکت ها تهیه و برای تصویب به دولت ارائه کند.

رئیس جمهور در بخشی دیگر از سخنان خود با توجه به اقدامات دولت در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشور در سال گذشته، تاکید کرد: تشریح خدمات دولت به عموم مردم به ویژه نخبگان، باعث ایجاد امید در جامعه و افزایش اعتماد مردم خواهد شد.

رئیسی در بخشی دیگر از سخنان خود با قدردانی از عملکرد این وزارتخانه و تیم مذاکره کننده کشورمان به گزارش وزیر امور خارجه از آخرین اقدامات انجام شده برای رفع تحریم ها اشاره کرد و گفت: کوتاهی نخواهیم کرد. حقوق ملت در هر جلسه یا مذاکره.

رئیس جمهور با بیان اینکه دولت مردمی به تلاش خود برای آبادانی کشور و حل مشکلات ادامه خواهد داد، گفت: این دولت زندگی مردم را به هیچ عامل خارجی وصل نکرده است و همه برنامه های عمرانی کشور با جدیت دنبال می شود.