نقض حریم مسجدالاقصی را از نزدیک محکوم می کنیم


سخنگوی وزارت امور خارجه: نقض حریم مسجدالاقصی را قویا محکوم می کنیم

را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان همراه خود تخلیه پیامی در داخل دنیای آنلاین ما اظهار داشت: هتک حرمت مسجدالاقصی را از نزدیک محکوم می کنیم.

به گزارش خبرگزاری میزان، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در داخل صفحه وب توئیتر شخصی نوشت:

جنایات جدیدترین رژیم اسرائیل در داخل ماه مبارک رمضان مایه روند عمیق است. نقض حریم مسجدالاقصی را از نزدیک محکوم می کنیم.

این یادآوری است کدام ممکن است روال سازی روابط همراه خود رژیم آپارتاید اسرائیل تنها واقعی ستمگران صهیونیست را به بدتر کردن خشونت الهام بخش می تدریجی.

مسلمانان نیاز به متحد در داخل حمایت به همین دلیل آرمان فلسطین بایستند.

سخنگوی وزارت امور خارجه: نقض حریم مسجدالاقصی را قویا محکوم می کنیم