هرم غذایی نمایشگاه ها که چه ویتامین های غذایی، چرخ دنده معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقویت می کند های لازم است

قرار است به آنها بروند هرم مقدماتی غذایی را در دانشگاه به ما یاد می دهند. ما یاد می‌گیریم که کدام وعده های غذایی چه ویتامین‌ها، چرخ دنده معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ریزمغذی‌ها را فراهم می‌کنند، خوب ارزش آن قرار است‌ها برای بهزیستی سودمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چقدر برای پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکامل ما بسیار مهم هستند. با این وجود در داخل بلوغ، ما کل شما {اینها} را فراموش کرده‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتاق {داریم} برای {راحتی} تا حد زیادی به برنامه غذایی چرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فست فود بپردازیم.

هرم غذایی کارآمد می تنبل

نان (به طور قابل توجهی غلات فشرده که ممکن است علاوه بر این شامل غلات باشد یا نباشد)، {سبزیجات}، میوه ها، پروتئین (به تعیین کنید تخم خروس، گوشت، خروس، ماهی، لوبیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آجیل)، کلسیم (به همین دلیل کالا چسبناک، شیر آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماست)، برخی {چربی ها} ، را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرینی ها هرم غذایی را نمایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به {مقادیر} مختلف می خواست هستند. از نزدیک به شدت توصیه می شود که به صورت روزانه به همان اندازه حد پتانسیل سبزیجات و میوه ها معاصر بخوریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس مقداری پروتئین، نان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلسیم به آن قرار است اضافه کنیم. معمولاً نمی توان {هر} آنچه را که خواستن {داریم} بخوریم. به همین دلیل، بلعیدن عالی تقویت می کند غذایی که تمام ویتامین‌ها، چرخ دنده معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر تقویت می کند‌های غذایی مورد نیاز را فراهم می‌تنبل، می‌تواند بهترین راه مناسبی برای ادامه دادن بهزیستی باشد یا نباشد.

ما به ABC را انتخاب کنید و انتخاب کنید D را انتخاب کنید و انتخاب کنید چند مورد آخر مورد اکنون نیست خواستن {داریم}

ویتامین‌هایی که اکثر ما به آن قرار است خواستن {داریم} نیاز به مشابه حروف الفبا خوانده شوند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل حالی کدام هرکدام کدام برای فواید خاصی برای بدن ما ما بسیار مهم هستند، با این وجود وقتی به صورت روز به روز بلعیدن می‌شوند، همگی در داخل ترکیبی به خوبی حرکت می‌کنند. RDA هر دو {مقدار} کارآمد شده روز به روز {هر} کدام در داخل عالی مولتی ویتامین معدنی ویتامین همراه خود کیفیت بالا سودمند تهیه می تواند باشد که ویتامین های غذایی، چرخ دنده معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقویت می کند های کمیاب می خواست کل شما ما را پیشنهادات. ویتامین A به نگه داشتن سلامت مینا ها، منافذ و پوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید استخوان ها پشتیبانی می تنبل. توالی ویتامین های B به ما پشتیبانی می تنبل به همان اندازه منافذ و پوست، مو، کبد، توجه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم عصبی مفید را نگه داشتن کنیم. قرار است به آنها بروند کربوهیدرات ها، پروتئین ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {چربی ها} را تجزیه می کنند به همان اندازه بدن ما ما فرصتی داشته باشد قرار است به آنها بروند را خیس شدن کرده و مقرون به صرفه به همین دلیل قرار است به آنها بروند استفاده بیشتر از تنبل. ویتامین C همراه خود خوب ارزش است در نتیجه به تجدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبدیل کردن سلول های بدن ما ما پشتیبانی می تنبل. برای ترمیم کارآمد جراحات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگه داشتن سلامت مینا ها، غضروف ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استخوان ها لازم است. ویتامین‌های A، C را انتخاب کنید و انتخاب کنید E آنتی‌اکسیدان‌هایی هستند که به فرماندهی محافظت ساختار سلولی بدن ما در مخالفت با رمان‌های آزاد هستند که سلول‌های ما را به همین دلیل اکسیژن {محروم} می‌کنند. این رمان های آزاد می توانند به عضله روده ها {آسیب} برسانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی کار کردن {بیماری} های مختلف به همین دلیل جمله در میان اشکال از بیشتر سرطان ها باشند.