هزینه نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلا در داخل بازارهای جهان


هزینه نفت در داخل بازارهای جهان بهبود کشف شد.

{سهام} وست تگزاس اینترمدیت همراه خود 59 شانس به کاهش به 103.63 دلار آمریکا رسید.

هزینه نفت برنت دریای شمال همراه خود 18 شانس به کاهش به 108 دلار آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید 58 عرف رسید.

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

هزینه {هر} خوب و دنج طلا همراه خود 15 شانس به کاهش به 63.45 دلار آمریکا رسید.

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

ایلنا