همه بیایند در مورد مهسا امینی جواب بدهند!


مسعود مزیکیان: همه بیایند در مورد مهسا امینی جواب بدهند! از نظر علمی غیرممکن است که کسی اینطور بیفتد!

نیازی نیست کسی بخواهد حرف بزند و بگوید شما ضد سرباز هستید!

شما می گویید ما با این خانم معامله نادرستی نداشتیم. پس شفاف سازی کنید! یک تیم ارزیابی بسازید.

مسعود مزکیان عضو شورای اصلاح طلبان در پخش زنده شبکه خبر گفت: روزنامه نگار کانادایی (زهرا کاظمی) در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت. من دکترم و کوپنی دکتر نیست نمیشه آدم اینجوری بمیره.