هواپیماهای ربوده شده بر فراز ایران


قبل از انقلاب 1357، سه هواپیماربایی در ایران رخ داد که سه مورد برای اهداف سیاسی در سال 1349 بود.

اما اولین هواپیماربایی پس از انقلاب و در زمان جنگ در روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۶۲ صورت گرفت. امروز هواپیمای مسافربری بوئینگ ۷۴۷ خطوط هوایی جی با ۳۹۰ مسافر و خدمه در مسیر شیراز به تهران ربوده و به کویت منتقل شد.

187 مسافر در کویت آزاد شدند و سپس بقیه مسافران به پاریس پرواز کردند. این هواپیما صبح روز شنبه 27 تیر 1362 به تهران بازگشت.

آدم ربایی های مکرر

با پذیرش آتش بس در حملات به مناطق مسکونی، حادثه هواپیماربایی در دستور کار دولت بعث عراق قرار گرفت. روز جمعه 4 خرداد 1363 یک فروند هواپیمای فوکر 27 با 8 سرنشین به سرقت رفت و در سوم تیر همان سال به ایران بازگردانده شد.

دو روز بعد هواپیمای بوئینگ 727 هوما با 138 مسافر که از بوشهر به تهران قاچاق شده بود به قطر و سپس مصر منتقل شد. دولت عراق به هواپیماربایان پناهندگی سیاسی داد و هواپیما در 16 تیر همان سال به ایران بازگشت.

در 16 مرداد همان سال یک فروند هواپیمای ایرباس با 303 مسافر در مسیر تهران به شیراز ربوده و به ایتالیا منتقل شد. هر دو نفر 17 و 18 ساله توسط پلیس رم دستگیر و مسافران آزاد شدند.

باز هم در 15 شهریور همان سال یک فروند هواپیمای ایرباس با 206 مسافر و خدمه ربوده شد و در بغداد فرود آمد. سرنشینان این هواپیما به مدت یک هفته در عراق نگهداری شدند و سپس به ایران بازگشتند. اما هواپیما در عراق باقی ماند.

در 17 سپتامبر همان سال یک هواپیمای مسافربری بوئینگ 727 ربوده شد و سرانجام در بصره فرود آمد. مسافران آن به ایران تحویل داده شدند، اما هواپیما در عراق نگهداری شد. این هواپیما توسط طوفان داران شاپور بختیار ربوده شد.

در مجموع 15 هواپیمای ایرانی در طول جنگ ربوده و به کشورهای مختلف منتقل شدند.

راه اندازی نیروهای حفاظت هوانوردی

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که با دستور شفاهی امام خمینی(ره) عملیات هواپیماربایی را گسترش داده بود، از ابتدای شهریور 1363 در فرودگاه های کشور مستقر شد. شورای امنیت کشور برای مقابله با این هواپیماربایی ها، حفاظت و امنیت پرواز هواپیماها را از 21 شهریور 1363 رسماً به سپاه پاسداران واگذار کرد.

در پی این اقدام چهار هواپیماربای که 21 نفر از آنها خود را منافق معرفی کرده بودند که در شهریور 1363 هواپیمای ایرباس جمهوری اسلامی ایران از تهران به شیراز را ربودند، سرگردان و هواپیما در اصفهان به زمین نشست.

با توجه به دوران جنگ، آخرین اقدام هواپیماربایی برای ربودن هواپیمای مسافربری عازم بندرعباس از تهران در روز دوشنبه 23 مرداد 1364 با شکست مواجه شد و نیروی امنیت پرواز سپاه پاسداران در حین درگیری با دو هواپیماربای داخل هواپیما جان خود را از دست دادند. یکی دیگری را دستگیر کرد..

آخرین هواپیماربایی در سال های پس از انقلاب در پرواز اهواز – بندرعباس در سال 1379 بود که هواپیماربایان نتوانستند به مقصد برسند.