پژو 206 تیپ 2 به همین دلیل 263 به 281 میلیون تومان بهبود کشف شد


پژو 206 تیپ 2 از 263 به 281 میلیون تومان افزایش یافت

به مشاوره آقای سعید متمینی، پژو پارس 275 میلیون تومان مخصوصاً 302 میلیون تومان {بوده است}. پژو 206 تیپ 2 به همین دلیل 263 میلیون تومان به 281 میلیون تومان، هما مونتاگ به همین دلیل 810 به 900 میلیون تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پراید 111 به همین دلیل 182 میلیون به 190 میلیون تومان بهبود کشف شد.

طی سه 12 ماه قبلی تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأمین خودروسازان جوابگوی {بازار} {خودرو} نبوده است کدام ممکن است موتامین می گوید وقتی {خودرو} به اندازه گیری خواستن {بازار} تأمین نمی شود، پژو 206 مخصوصاً 149 میلیون تومان در داخل تاسیسات تولیدی. ، نیاز به 280 میلیون تومان خریداری شود.

متخصصان {خودرو} تقاضای {بازار برای} {خودرو} را 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 200 هزار سیستم تخمین می زنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل سه 12 ماه قبلی تأمین خیلی کمتر به همین دلیل 800 هزار سیستم {بوده است} کدام ممکن است نمایشگاه ها 40 شانس خیلی کمتر به همین دلیل خواستن {بازار} {خودرو} تأمین شده است.

شناسایی خودرو هزینه
سمند LX (آسان) 264,000,000
سمند LX (آسان) 1401 273,000,000
پژو 405 GLX 270,000,000
پژو 405 SLX 302,000,000
پژو پارس (آسان) 1400 275.000.000
پژو 206 تیپ 2 (آسان) 1400 275.000.000
پژو 206 تیپ 2 (آسان) 1401 285.000.000
پژو 206 تیپ 5 (آسان) 328,000,000
پژو 206 سدان v8 (1400 .) 337,000,000
پژو 207 رایانه ای (1400) 530,000,000
پژو 207 داروها ای (رینگ استیل) 1400 355.000.000
یک جوان 90 E2 440,000,000
رنو تندر پلاس رایانه ای 570,000,000
رانا پلاس (1400) 270,000,000
داینا غیرمعمول ({حلقه} استیل) 1400 360,000,000
محمد عوض عبدالله الحربی ۱۴۰۱ 372,000,000
داینا پلاس 1400 توربو داروها 460,000,000
هایما S7 توربو 820,000,000
111 191,000,000
131 174,000,000
سینا 1400 192,000,000
تیبا ({حلقه} استیل) 1400 178,000,000
تیبا 2 (انگشتر آهنی) 1400 183,000,000
Quick Gear 1400 192,000,000
داروها {سرعت} 1401 225.000.000
کیا سراتو 2000 (اختیاری موجود) 1.020.000.000
ام وی ام 315 هاچ بک 455.000.0000.0000.00

MVM X22، از دستگاه ورزشی ممتاز (1400)

465.000.000

تجهیزات گلف خبرنگاران نوجوان