چند خبر عالی! | تناسب اندام وورستر


تغییرات اخیر در مقررات دولتی در مورد Covid-19 به ما این امکان را داده است که ایمن تر از شما باز شویم عشق در ووستر فیتنس!

اگر از زمان بازگشایی در ماه ژوئیه با ما بودید ، با تشکر از شما ، به آمدن خود ادامه دهید!

اگر هنوز برنگشته اید یا دیگر عضو نیستید ، اکنون یکی است بزرگ زمان آن است که با ما متحد شوید و بار دیگر ببینید چرا ما رهبر بی چون و چرا در زمینه سلامت و تناسب اندام در ووستر هستیم.

دیدگاهتان را بنویسید