چهره واقعی امیرکبیر در گالری کاخ گلستان است


بی شک همه ایرانیان خواهان دیدن چهره واقعی و نزدیک امیرکبیر هستند اما نمی دانند این چهره را کجا ببینند و چه کسانی آن را در حافظه تاریخی ثبت کرده اند.

یکی از ارزشمندترین پرتره های دوره قاجار، اثر جاودانه نقاش دوره قاجار «محمد ابراهیم نقاشباشی» است.

او اگرچه بیشتر شهرت خود را مدیون تابلوی گرانبهای «امیر کبیر» است، اما لقب نقاش را نیز از محمد ابراهیم محمدشاه قاجار دریافت کرده است، این تابلو را می توانید در موزه گالری کاخ گلستان مشاهده کنید.

موضوع تمام نقاشی ها و کارهای من اعتراض به تخریب محیط زیست توسط انسان است، نقاش بهشت ​​و تصویرگر باغ های ایرانی کیست؟
پرتره تقریباً تمام شاهان قاجار در این نگارخانه دیده می شود و ناصرالدین شاه بیشترین سهم را داشته است.

پرتره «امیر کبیر» اثر محمدابراهیم خان نخاشباشی