متقاضیان باید در مرحله حرفه ای میانی به عنوان دستیار دیر در سطح استادیار اول یا مدرک غیرآکادمیک معادل آن باشند. در زمان درخواست باید دارای سابقه انتشار و تأمین مالی اعطای کمک مستقل پژوهشی (حداکثر 500،000 دلار در سال) باشد. متقاضیان نباید بیش از 15 سال عملکرد بالاترین درجه خود را داشته باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر با [email protected] تماس بگیرید.