چگونه می توان نیازهای کالری خود را برای کاهش وزن محاسبه کرد؟چگونه می توان نیازهای کالری خود را برای کاهش وزن محاسبه کرد؟

فرمول اساسی برای کاهش وزن ، کالری نسبت به کالری خارج شده است. اما نیازهای کالری در افراد مختلف متفاوت است. ویتنی انگلیسی متخصص تغذیه نحوه محاسبه روش خود را توضیح می دهد و نکاتی را برای حفظ وزن سالم در آینده ارائه می دهد.

The post چگونه می توانم کالری مورد نیاز خود را برای کاهش وزن محاسبه کنم؟ اولین بار در وبلاگ MyFitnessPal ظاهر شد.

دیدگاهتان را بنویسید