کالیفرنیا به دنبال تغییرات آب و هوایی است اما کاهش شدید گازهای گلخانه ای را رد می کند


دیدگاهتان را بنویسید