گروه پیانو آهنگساز آلمانی برگزار شد


25 اردیبهشت;

کلاس پیانو آهنگساز آلمانی برگزار شد

ولفگانگ وینگروت آهنگساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس آلمانی اولیه ارکستر سمفونیک تهران در داخل 12 ماه جدیدترین فوق لیسانس پیانو او می رود حمل می تنبل.

به گزارش روابط عادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور بین الملل بنیاد رودکی، ولفگانگ ونگنروت آهنگساز آلمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس ارکستر ارکستر سمفونیک تهران در داخل 12 ماه جدیدترین دوشنبه 4 اردیبهشت در داخل تالار وحدت گروه پیانو برگزار می تنبل.

شرکت کردن این مستر گروه برای تمامی نوازندگان پیانو آزاد است. نزدیک به قابلیت {محدود} این مستر گروه میل همراه خود کسانی است کدام ممکن است {زودتر} گزارش عنوان کنند.

ولفگانگ ونگروت رئیس ارکستر آلمانی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل دانشکده موسیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنرهای نمایشی گراتس در داخل اتریش را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی می تواند دانشکده موسیقی آلمان فارغ التحصیل شده است. اجراهای ونگنروت جای می دهد ارکستر سمفونیک برن، ارکستر فیلارمونیک برمن، ارکستر سمفونیک کارنتین، ارکستر سمفونیک آلمان شمال غربی، تئاتر کولون در داخل بوئنوس آیرس، ارکستر سمفونیک شیزوکا کره جنوبی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارکستر گوانگدونگ گواندهاوس-گوستاووس است. ونگنروث حتی می تواند اپراهایی شبیه اپراهای کپنهاگ، استکهلم، گوتنبرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالمو را کارگردانی کرده است. او می رود درک دانشکده گراتس اتریش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل جمله ورزش های دانشگاهی او می رود می توان به تدریس در مدرسه های UdK در داخل برلین، دانشکده علوم استفاده شده هانوفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آکادمی موسیقی ویسبادن شناسایی شد.

عاشقان می توانند برای خرید داده ها تا حد زیادی به همین دلیل {شرایط} گزارش عنوان به نشانی جاده حافظ، جاده درک شهریار، روبروی تالار وحدت، وسط آماده سازی فنی بنیاد رودکی مراجعه کنند.