یکپارچه انحصار خودروسازان داخل همراه خود تعیین مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام/ خواه یا نه واردات {خودرو} مسائل این تجارت را در داخل ملت رفع می تدریجی؟


واردات خودرو

مجلس 12 ماه قبلی قالب آزادسازی مشروط واردات {خودرو} را تصویب کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به همین دلیل آن خواهد شد در داخل لایحه وجوه 1401 مجوز واردات 70 هزار خودروی بین المللی درج شد کدام ممکن است اوایل فروردین ماه امسال در داخل مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام نادیده گرفته نمی شود.

تصویری آینه ای- تعیین مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام در داخل شرایطی است کدام ممکن است برخی مشاوران تجارت {خودرو} معتقدند واردات انحصار این تجارت را می شکند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این آماده سازی هزینه خودروهای داخل قابل تعدیل است.

واردات نیز {حاشیه} مطمئنی برای خودروسازان داخل همراه خود کالا بی کیفیت بالا است، به همین دلیل می توان شاهد ارتقای کیفیت بالا تولیدات داخل بود.

به همین دلیل سوی نه در میان فعالان {بازار} به همین دلیل تعیین مجلس نمایندگان برای واردات 70 هزار {خودرو} خوشحال به نظر نمی رسد که باشند، به همین دلیل می‌تواند به تعدیل هزینه خودروی داخل کدام ممکن است بازاری چند قبلی میلیونی دارد منجر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به راه اندازی رانت پشتیبانی تدریجی.

در واقع بیان نشده {نماند} کدام ممکن است پس به همین دلیل رویداد تصویب 70 هزار خودروی بین المللی شیفته مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام برای اجرای {صحیح} پوشش های کلان، نمایندگان به این ماده پاسخ نماد دادند.

متعدد به همین دلیل نمایندگان به همین دلیل پیگیری {حذف} بند واردات {خودرو} در داخل لایحه مقررات وجوه شیفته مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام خبر دادند. علیرغم تایید شورای نگهبان، به همین دلیل ریاست مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس جمهور پیگیری خواهم کرد. خودش.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلال رشیدی کوچی می افزاید: پشت صحنه {کیست} کدام ممکن است بی قطعا ارزش آن را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات مصوب مجلس را در اطراف بزند؟ من خواهم کرد با استفاده از ریاست مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردی رئیس جمهور این ماده را ارزیابی می کنم.

{در این} میان به نظر می رسد مانند است مخالفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتراض از حداکثر بهارستانی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است حتی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین به تعیین مجمع برای به رسمیت شناختن نظام کارآمد بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل روزهای جدیدترین علامت های مثبتی به همین دلیل مونتاژ قبلی به مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفته ترین و پیشرفته ترین قرار داده شده است. مجمع در داخل خصوص وظیفه واردات {خودرو}.

امتحان و آزادسازی واردات {خودرو}

واردات {خودرو} به همین دلیل 12 ماه 97 به عنوان یک نتیجه {شرایط} را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیت های ارزی ممنوع شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر} موارد همراه خود مخالفت موسسه مالی مرکزی به عنوان یک نتیجه هزینه مربوطه های ارزی، قالب لغو آن خواهد شد محقق نشد به همان اندازه اینکه اواسط 12 ماه قبلی شاهد تحرکاتی بود. شیفته مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفته ترین و پیشرفته ترین پیشرفته ترین و پیشرفته ترین خودرو را آزاد تدریجی.

اواخر شهریور 12 ماه قبلی قالب واردات {خودرو} در تلاش برای اصلاح {بازار} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر انحصار تصویب شد. در داخل آن خواهد شد زمان در میان مشاوران معتقد بوده اند اجرای این قالب احتمالاً نتیجه در رانت شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی نه معتقد بوده اند کدام ممکن است احتمالاً انحصار را آسیب دیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأمین را بهبود دهد.

اواسط اسفند ماه 12 ماه قبلی در داخل گردش ارزیابی لایحه وجوه 12 ماه جاری، نمایندگان مجوز واردات 96 هزار اسباب بازی {خودرو} را تصویب کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقرر شد 70 هزار اسباب بازی {خودرو} کدام ممکن است 50 هزار {خودرو} استفاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید 20 هزار اسباب بازی {خودرو} است. خودروهای استفاده دوگانه سوز، هیبریدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {الکتریکی} {هر} کدام. 12 ماه 1400 وارد ملت شد با این وجود آخر خودروهای استفاده به همین دلیل لیست اقلام وارداتی بیرون شدند.

اکنون بر مقدمه تبصره 7 مقررات وجوه، پیشرفته ترین و پیشرفته ترین تنها واقعی موظف است 10 هزار اسباب بازی وسایل نقلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تریلر یخچال دار را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کشنده}، 10 هزار اسباب بازی اتوبوس برون شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهر، هزار واگن را انتخاب کنید و انتخاب کنید واگن یخچال دار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است حتی 5 هزار اسباب بازی خودرو آلات معدنی با کیفیت صنعتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگراه وارداتی را عرضه تدریجی. ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نه خبری به همین دلیل خودروی 70 هزار نفری نباید باشد.

در واقع در جریان اسفندماه 12 ماه قبلی، رئیس جمهور منصفانه اولتیماتوم سه ماهه به وزیر داد به همان اندازه بدون در نظر گرفتن {زودتر} سازوکاری برای واردات {خودرو} فراهم شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل سوی نه، وزیر نیز قول دانش بود کدام ممکن است ممنوعیت واردات را به همین دلیل ابتدای امسال لغو تدریجی. اردیبهشت بلند مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: امسال تمام می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدید نمی‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید واردات به روال قبلی بازمی‌گردد، {در حالی که} حتی مجوز واردات {محدود} خودروهای بین المللی نیز نادیده گرفته نمی شود.

این در داخل حالی است کدام ممکن است بدون در نظر گرفتن {انگیزه} های خوش بینانه مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود پتانسیل صدور مجدد مجوز برای واردات 70 هزار خودروی بین المللی به ملت، این پرس و جو مطرح می تواند باشد کدام ممکن است خواه یا نه علیرغم مشکل پیشرفته ترین و پیشرفته ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس، واردات {خودرو} در داخل فریب دادن مافیا قرار گرفته است؟ جمهوری نکرد، وعده سکوت وزیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل نمایندگان در داخل ماه های قبلی؟

به آموزش داده شده است بهرام پارسای، مشاور دهمین فاصله مجلس شورای اسلامی، نیروهای مافیایی 9 تنها واقعی در داخل مجلس، کاملا در داخل در همه مکان ها حضور دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای عقیم سازی واردات {خودرو} گام برمی دارند. می توان حدس زد کدام ممکن است ادعای خودروسازان دانستن درباره میزان تأمین هر سال صحت دارد. در دسترس به 100 هزار میلیارد تومان {گران} فروشی به همین دلیل جیب مردمان به کیف این مافیا سرازیر می تواند باشد.

پارسای یکپارچه می دهد: تنها واقعی منصفانه بهترین راه برون سر خورد به همین دلیل وضعیت امور نابسامان تجارت {خودرو} ممکن است وجود داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن خواهد شد فرار انحصار همراه خود آزادسازی واردات {خودرو} با استفاده از تعرفه های مقرون به صرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید درست مثل سایر مکان های بین المللی است.

هرچند مشاور سابق مجلس، آزادسازی واردات {خودرو} را یکی از بهترین راه ها رفع مسائل این تجارت از آن آگاه است، با این وجود به نظر می رسد مانند است این اقدام بهترین راه حلی ثابت برای رفع تعداد زیادی از مسائل تجارت {خودرو} نباید باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل توجهی گاز می گیرد. انحصار تجارت {خودرو} خودروسازان داخل: ساختار مدیریتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالکیتی در داخل تجارت {خودرو} نیز نیاز به اصلاح کردن شود.