3 عملکرد اصلی بند ناف

بند ناف نقش اصلی را در دوران بارداری ایفا می کند زیرا جنین در حال رشد را به مادر متصل می کند. سه عملکرد اصلی را برای جنین در حال رشد ایفا می کند. اولین عملکرد این است که اکسیژن را تامین می کند، مواد مغذی را تحویل می دهد و همچنین به خروج خونی که از نظر مواد مغذی تهی شده و غنی از دی اکسید کربن است کمک می کند.

از نظر تاریخی، بند ناف از دو منشا جنینی مجزا در حال رشد است. این طناب در آلانتوز و همچنین کیسه زرده وجود دارد. این وضعیت باعث می شود که بافت جنین آلانتوز و کیسه زرده را تشکیل دهد. بنابراین، آنها به عنوان بخشی از جنین تصور می شوند.

سپس، وظایف بند ناف چیست؟ عمدتاً سه عملکرد متفاوت دارد. اولین عملکرد این است که می تواند به جنین یک منبع خون ارائه دهد. این بسیار مهم است زیرا جنین قادر به نفس کشیدن نیست. نه ریه های فعال دارد و نه منبع اکسیژن. همچنین، اکسیژن جنین را از طریق خون تامین می کند تا به زندگی جنین کمک کند.

دومین عملکرد اصلی بند ناف این است که به جنین یک منبع مواد مغذی مانند پروتئین ها، کالری ها و چربی ها ارائه می کند. علاوه بر این، می تواند مواد مغذی و همچنین ویتامین ها را نیز تامین کند.

آخرین عملکرد این بند ناف این است که می تواند مواد بدون اکسیژن و مواد زائد را به خارج از جنین منتقل کند. این مواد را به گردش خون مادر منتقل می کند که در آن می توان آنها را پردازش و سپس دفع کرد.

سپس بند ناف چه ویژگی هایی دارد؟ اساساً از ماده ای ساخته می شود که به ژله وارتون، بافت همبند یا پوست معروف است. دارای برخی ویژگی ها مانند یک ورید که دارای دو شریان است و خون اکسیژن دار است. ورید ناف در طول مسیر به سمت کبد جنین می رود. در اینجا، تقسیم به دو قسمت می شود. یکی از قسمت های این ورید خون رسانی به ورید پورال کبدی است. برای تامین خون کبد عمل می کند. یکی دیگر به عنوان مجرای وریدی نامیده می شود. خون را به کل بدن انسان تا 80 درصد می رساند. این اجازه می دهد تا مواد مغذی حیاتی مانند اکسیژن در سراسر جنین جریان یابد.

بند ناف مشخصه اصلی همه پستانداران است. در انسان، معمولاً پس از تولد جدا می شود. با این حال، بیشتر پستانداران فاقد تجهیزات جراحی و مهارت لازم برای مدیریت این بند ناف هستند. حیوانات روش های مختلفی برای مقابله با آن دارند. برخی از آنها آن را می جوند و برخی دیگر اجازه می دهند خشک شود و به طور طبیعی تجزیه شود.