EIC Pilot برای سرمایه گذاری 124 میلیون یورو در 38 پروژه جدید ابتکاری با ریسک بالا


پروژه آزمایشی شورای نوآوری اروپا (EIC) از 38 پروژه نوآورانه برای توسعه ایده های جدید برای فناوری های آینده ای کاملاً جدید پشتیبانی می کند. در مجموع ، 124 میلیون یورو تحت پروژه های آینده و نوظهور (FET Open) پروژه آزمایشی EIC ، که تحت برنامه تحقیق و نوآوری اتحادیه اروپا اجرا می شود ، دریافت می شود.

دیدگاهتان را بنویسید