Extra Extra: آیا اتاق های جلسات واقعیت مجازی آینده ادارات است؟عکسی از مادر و پسری که در شرق هارلم راه می روند

از آنجا که اتاقهای جلسات واقعیت مجازی آینده یا چیزی هستند ، پیوندهای امروز را برای پایان روز بررسی کنید: فقط طرفداران ممنوعیت پورنو ، جریمه هواپیما ، "ابدی" تریلر ، RIP سانی چیبا ، تنبل سگ را دوست دارد و موارد دیگر. [ more › ]

دیدگاهتان را بنویسید