Reflection – مطمئناً یکی غیر زمینی ترین هک ها در داخل گذشته تاریخی ارزهای دیجیتال


یکی از بزرگترین هک ها در تاریخ ارزهای دیجیتال

وزارت خزانه {داری} آمریکا معرفی شد کدام ممکن است آمریکا هکرهای کره شمالی را به خانه شکنی تن میلیون دلار آمریکا پول خارجی دیجیتال معادل با ورزشی وب مبتنی بر گسترده Axie Infinity {مرتبط} کرده است.

Ronin، عالی آنلاین بلاک چین کدام ممکن است به مشتریان ارزهای دیجیتال را به {داخل و خارج} به دلیل ورزشی منتقل کنند، اظهار داشت کدام ممکن است پول نقد نقد دیجیتال به قطعا ارزش آن را دارد حدود 615 میلیون دلار آمریکا در داخل 23 مارس به خانه شکنی گذشت است.

هیچ شخصی به صراحت هک را شناخته شده به عنوان بی ارزش راه اندازی شد نکرده است، با این وجود وزارت خزانه {داری} آمریکا معامله با پول خارجی دیجیتالی را کدام ممکن است مشتاق در مورد هکرها خرس مدیریت یک دسته هکر کره شمالی به تماس گرفتن لازاروس استفاده بیشتر از می تواند، تعیین کرده است.

سخنگوی وزارت خزانه {داری} اظهار داشت: «آمریکا از آن آگاه است کدام ممکن است کره شمالی بیشتر و بیشتر ای به ورزش های {غیرقانونی}، به دلیل جمله جرایم سایبری، برای رشد نرم افزار های تسلیحات کشتار جمعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موشک های بالستیک تکیه می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل عین جاری می خواهند تحریم های از حداکثر آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه ملل است».

این سخنگو هشدار داد کدام ممکن است مغازه ها کیف پول نقد مشمول تحریم های آمریکا خواهند بود.

تحلیلگران بلاک چین به دلیل جمله Chainalysis را انتخاب کنید و انتخاب کنید Elliptic گفتند کدام ممکن است این انتصاب تایید می تنبل کدام ممکن است کره شمالی پایین این هک {بوده است}.

عالی شخص آگاه از این ماده موضوع تایید کرد کدام ممکن است هکرهای کره شمالی در داخل جاده مقدم تحقیقات ایمنی سایبری در داخل چند قبلی هفته قبلی بوده اند.

الکساندر لارسن، مطمئناً یکی بنیانگذاران Axie Infinity، به دلیل اظهار تذکر خودداری کرد.

در داخل پستی در داخل {وبلاگ} مناسب رونن آمده است کدام ممکن است FBI این هک را به گردن Lazarus Group انداخته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خزانه {داری} آمریکا خریداری شده کنندگان وجوه دزدیده شده را مجازات کرده است.

آمریکا می گوید گروه هکر لازاروس خرس مدیریت گروه داده ها مرکزی کره شمالی است. این نمایندگی متهم به بازو افتخار داشتن در داخل حمله ها سایبری را انتخاب کنید و انتخاب کنید باج افزارهای بسیاری است.

بر مقدمه پیش نویس تصمیم، آمریکا بر شورای ایمنی گروه ملل استرس می آورد به همان اندازه گروه لازاروس را در داخل چک لیست سیاه قرار دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی های آن قرار است را مسدود تنبل.

به گزارش همشهری وب مبتنی بر، مدت زمان هاست کدام ممکن است هکرها پلتفرم های ارزهای دیجیتال را مورد آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشدید قرار اطلاعات اند. هک رونین مطمئناً یکی غیر زمینی ترین خانه شکنی های رمزنگاری در داخل گذشته تاریخی بود.