Reflection – Xiaomi را انتخاب کنید و انتخاب کنید MIUI Go UI Edition


رابط کاربری Xiaomi و MIUI Go Go

حدود 5 12 ماه به همین دلیل راه اندازی شد سیستم کار کردن اندروید گو شیفته گوگل می گذرد. حقیقت این است Android Go {نسخه} آسان شده سیستم کار کردن سلول گوگل برای سیستم های مقرون به صرفه هزینه همراه خود رم کم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حافظه داخل است.

تصویری آینه ای –Android Go حافظه کمتری نسبت به {نسخه} مهم اندروید اشغال می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نسخه} های راحت تر به همین دلیل نرم افزار های مهم گوگل به ویژه برای این پلتفرم چاپ شده شده است. بارهای سیستم‌های دارای {نسخه} راحت‌تر اندروید از قبلً راهی که در آن‌اندازی شده‌اند. با این وجود شهرت آن خواهد شد در داخل بین مشتریان چندان تعداد زیاد نبود. با این وجود، شیائومی انتخاب گرفت آزمایش گوگل را تکرار تنبل. در داخل همین راستا، بزرگ زبان چینی در داخل جاری سازماندهی علاوه بر این رابط کاربری MIUI Go است. این رابط چون آن است به همین دلیل نامش پیداست. باشد که می تواند یک باشد شکل از اندروید گو همراه خود راحت زبان چینی است.

MIUI Go برای سیستم‌های کم‌هزینه مربوطه همراه خود قابلیت رم {محدود} طراحی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است علاوه بر این بیشتر مبتنی بر Android 11 Go Edition باشد یا نباشد. این موارد، قوانین کار کردن درست مثل الگوی استفاده بیشتر از شده در داخل {نسخه} عادی MIUI است: سیستم کار کردن اندروید مقدمه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوسته بی نظیر شیائومی روی آن خواهد شد قرار خواهد گرفت. MIUI Go ممکن است حتی احتمالاً جای می دهد توالی ای به همین دلیل نرم افزار های راحت گوگل مشابه با YouTube Go، Gmail Go را انتخاب کنید و انتخاب کنید Google Maps Go خواهد بود، احتمالا. این بسته ها فضای حافظه محدودی را اشغال می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد استفاده قرار گیرد در داخل سیستم های مقرون به صرفه هزینه ترجیحی هستند. این بسته ها حیاتی ترین عملکرد ها را در داخل اختیار مشتریان قرار می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید طراحی آسان تری نسبت به {نسخه} های عادی خواهند داشت.

پیش بینی می شود Poco C40 اولیه گوشی هوشمندی باشد یا نباشد کدام ممکن است دارای رابط کاربری MIUI Go است. این گوشی ممکن است حتی اولیه سیستم این همراه شدن همراه باشید تراشه برند JLQ است. پیشگویی کردن این پیکربندی دردسر است. در داخل {هر} صورت، بعید است کدام ممکن است MIUI Go تنها واقعی برای منصفانه مانکن گوشی معقول تهیه شود. این بدان معناست بلند مدت احتمالاً شاهد تعدادی از گوشی معقول {در این} محدوده خواهیم بود.

شیائومی در داخل اواخر 12 ماه قبلی میزبان منصفانه مناسبت عظیم برای راه اندازی شد کالا اخیر شخصی بود. در واقع هدف اصلی این مناسبت بر روی گوشی های پرچمدار زبان چینی به تماس گرفتن های شیائومی 12 را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیائومی 12 پرو بود. با این وجود در داخل مناسبت فوق شاهد افشا به همین دلیل نوآوری های یکی دیگر همچون رابط کاربری MIUI 13 را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نسخه} ویژه تبلت همراه خود عنوان MIUI 13 Pad بودیم.

لی جون؛ سرپرست کار کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پدر مingسس شیائومی ادعا کرده است کدام ممکن است به نظر می رسد اخیر اندروید شناخته شده به عنوان تقویت جدی در داخل نگه داشتن حریم شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی افزایش یافته شناخته احتمالاً خواهد بود. این رابط ممکن است حتی فرصت یکپارچه‌سازی عمیق‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه‌تر سیستم‌های مختلف در داخل اکوسیستم شیائومی، به همین دلیل جمله گوشی‌های معقول، تبلت‌ها، گجت‌های پوشیدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر کالا دنده دار به دستیار صوتی XiaoAI را می‌دهد.