وام اتحادیه اروپا به راه اندازی مزرعه بادی شناور در ساحل پرتغال کمک می کند


بانک سرمایه گذاری اروپایی امروز با کنسرسیوم WindPlus موافقت نامه ای را برای اعطای وام 60 میلیون یورویی برای نصب نیروگاه بادی شناور در آبهای عمیق سواحل پرتغال امضا کرد. این وام از محل نصب پروژه های نمایشی انرژی InnovFin (InnovFin EDP) ، که توسط برنامه تحقیق و نوآوری اتحادیه اروپا Horizon 2020 تأمین می شود ، دریافت می شود.

دیدگاهتان را بنویسید